Money Donation

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PIT-28

W 2023 roku zmianie ulegnie termin składania PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) z 28 lutego na 02.05.2023.

Termin na złożenie PIT-28 został więc w 2023 r. wydłużony w stosunku do terminu z lat wcześniejszych, kiedy to obowiązywał termin do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.