Money Donation

ZMIANY W ROZLICZENIACH PIT. OMÓWIENIE 7 NAJWAŻNIEJSZYCH NA 2023/2024

W tym roku podatkowym lista ulg i rozliczeń została wydłużona na korzyść podatników. Przygotowaliśmy listę najważniejszych zmian, wprowadzonych przy okazji Polskiego Ładu, które niewątpliwie wpłyną na wysokość podatku. Sprawdź, jakie jeszcze ulgi mogą Ci przysługiwać.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

Kwota wolna od podatku to stawka określona przez ustawę, do której wysokości dochód nie został objęty podatkiem dochodowym. Od stycznia 2022 roku wynosi 30 000 zł, co oznacza, że tyle można zarobić w ciągu jednego roku podatkowego bez opłacania podatku dochodowego.

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

Zmiany weszły w życie 1 lipca 2022 roku i dotyczą pracowników oraz zleceniobiorców zarabiających ponad 12 800 zł brutto miesięcznie. Przez pierwsze pół roku stawka wynosiła 17% oraz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne. W drugiej połowie zmieniono na 12% oraz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że grupa tych osób może spodziewać się nadpłaty za pierwsze półrocze, ponieważ stawka 12% dotyczy całego roku podatkowego – nawet jeżeli zmiana nastąpiła w połowie roku.

Pierwszy próg podatkowy ustalony na poziomie 120 000 zł

Podatnicy, którzy dokonali wyboru opodatkowania skalą mającą dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 oraz 32 procent, muszą odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek lub zaliczkę na PIT zgodnie z określoną stawką. Wysokość tej kwoty zależna jest od progu, w jakim znajduje się dana osoba.

Obecnie pierwszy próg podatkowy został znacznie podwyższony i wynosi 12 procent dochodów rocznych uzyskanych na poziomie 120 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik wpada w drugi próg podatkowy, co oznacza, że ma do zapłacenia podatek według stawki 32 procent.

Należny podatek można jednak pomniejszyć dzięki ulgom i odliczeniom, a także przysługującej kwocie wolnej od podatku.

Nowe ulgi podatkowe dla podatników PIT:

Ulga dla rodzin wielodzietnych 4+

Zmiany w rozliczeniu podatku PIT za 2022 rok odczują osoby wychowujące czworo lub więcej dzieci. Będą one mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu aż do kwoty 85 528 zł. Jeżeli w domostwie małżeństwo rozlicza się wspólnie, ulga zostanie podwojona. Dodatkowo każdy z rodziców lub opiekunów nabędzie prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł.

W związku z powyższym rodzice lub opiekunowie rozliczający się z podatku wspólnie nie będą musieli płacić podatku od przychodu o łącznej sumie 231 056 zł.

Składka na związki zawodowe

Polski Ład wprowadził nową ulgę dla osób płacących składkę w wysokości 500 zł na związki zawodowe. Cała ta kwota będzie mogła zostać odliczona od podatku.

Ulga na powrót i przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku będzie dotyczyło osób, które podejmą decyzję o powrocie do Polski, a tym samym zdecydują się na zmianę rezydencji podatkowej. W 2022 roku zwolnione z podatku będą przychody do 85 528 zł.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Art. 26eb PIT uregulował przepis, na podstawie którego podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, może odliczyć od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi, jeżeli poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej ulgi B+R.

Ulga dotyczy przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej.

Ulga na ekspansję

Do ustawy o PIT dodano art. 26gb dotyczący przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Nowy zapis pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych, które zostały poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów do wysokości dochodu osiągniętego w rozliczanym roku podatkowym. Obecnie limit wynosi 1 mln zł.

Sprzedaż nowych produktów, wzrost przychodu ze sprzedaży lub sprzedaż produktów niebędących wcześniej dostępnych w danym kraju, stanowią warunki skorzystania z niniejszej ulgi.

Ulga na prototyp

Podobnie jak w przypadku ulgi na ekspansję oraz innowacyjnych pracowników, z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Dzięki temu mogą odliczyć od podstawy opodatkowania aż 30% kosztów, które są związane z produkcją próbną i wprowadzeniem do obiegu nowego produktu. Jest jednak jeden warunek – wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% rocznego dochodu.

Ulga na zabytki

Do ustawy o PIT dodano również art. 26hb, który uregulował kwestie związaną z ulgą na zabytki. Dzięki temu w rozliczeniu za 2022 rok można odliczyć wpłaty związane z funduszem remontowym dla zabytku nieruchomego, odpłatne nabycie zabytku nieruchomego oraz prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym.

Ulga za wspieranie szkolnictwa wyższego i naukę, działalność kulturalną lub sportową

Jeżeli podatnik wspiera którąś z wymienionych działalności, ma możliwość odliczenia od podatku 50% poniesionych kosztów. Jednak rozliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez daną osobę w jednym roku podatkowym.

Składka zdrowotna

W lipcu 2022 roku wprowadzono zmianę, jaką odczują podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, tj. niemożność odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Osoby rozliczające się liniowo odliczą od dochodu 8 700 zł, a ryczałtowcy 50% poniesionych na ten cel kosztów.

Modyfikacja zasad wspólnego rozliczenia osoby samotnie wychowującej z dzieckiem

Dzięki nowelizacji przepisów w Polskim Ładzie 2.0, od 1 lipca 2022 roku osoby samotnie wychowujące dzieci ponownie mogą rozliczyć się wspólnie z podatku. Dodatkowo istnieje możliwość, że przy niższych dochodach podatek nie zostanie naliczony, a przy wyższych nie będą musiały zapłacić podatku według stawki 32 procent.

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

Zmiana dotyczy podatników – pracowników i zleceniobiorców, którzy miesięcznie uzyskują przychody w wysokości ponad 12 800 zł brutto. Obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12 procent jest poniekąd rekompensatą za likwidację ulgi dla klasy średniej.

Wypełniając PIT za 2022 rok, warto zweryfikować, która z opcji rozliczenia będzie najbardziej korzystna, a także jakie ulgi można w tym roku zastosować.

Pełną listę zmian w rozliczeniach podatku 2022/2023 prezentujemy na stronie: https://www.dkms.pl/rozlicz-pit-2023

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.