DOŁĄCZ DO KLUBU DAWCY
Wyślij zgłoszenie

1. Dane osobowe

2. Uczestnictwo w Klubie Dawcy

Niniejszym wyrażam chęć uczestnictwa w Klubie Dawcy i wspierania działalności Fundacji DKMS w następującej formie:

Należy zaznaczyć co najmniej jeden z kwadratów powyżej. Dopuszczalne jest zaznaczenie więcej niż jednej aktywności. Szczegółowe informacje dotyczące każdej z ww. form uczestnictwa w Klubie Dawcy dostępne są w ulotce informacyjnej dołączonej do przesłanego zaproszenia do rejestracji w Klubie Dawcy.

W przypadku wyboru którejkolwiek z aktywności wskazanych w pkt 1-4 powyżej niezbędne jest wyrażenie dodatkowych zgód wskazanych w części 3 formularza.

3. Oświadczenia i zgody

Niniejszym oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji dotyczących działalności i nowych inicjatyw Fundacji DKMS oraz propozycji wparcia jej działalności zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną za pomocą:

To pole jest obowiązkowe.