Przed pobraniem

Gdzie oddaje się szpik i pobiera komórki macierzyste?

Organizowane przez nas donacje odbywają się w wyspecjalizowanych ośrodkach pobrania. Fundacja stara się, aby pobranie miało miejsce jak najbliżej miejsca zamieszkania Dawcy, ale ostatecznie o tym, gdzie się odbędzie decyduje dostępność miejsc w klinikach pobrania.

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022

W sytuacji, gdy konieczny jest dojazd do kliniki pobrania, Fundacja zajmuje się organizacją logistyczną. Troszczymy się o przejazd Dawcy z jego miejsca zamieszkania do kliniki oraz o zapewnienie miejsca w hotelu i pokrycie innych kosztów. Również transport szpiku kostnego lub komórek macierzystych do Pacjenta organizowany jest przez DKMS. Dawca nie ponosi przy tym absolutnie żadnych kosztów.

GDZIE W POLSCE POBIERA SIĘ SZPIK?

Poniżej przedstawiamy ośrodki, z którymi Fundacja DKMS współpracuje:

Warszawa:

  • Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii w SPCSK, w Warszawie, Bank Autologicznych Komórek Krwiotwórczych, Pracownia Dawców Szpiku
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Zakład Transfuzjologii, Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi
  • Centrum Medyczne Damiana w Warszawie

Gdańsk:

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Gliwice:

  • Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Centrum Onkologii w Gliwicach

Kraków:

  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział przeszczepienia szpiku Katedry i Kliniki Hematologii

Poznań:

  • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pododdział Transplantacji Szpiku

Wrocław:

  • Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szczecin:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Podobne artykuły
Ta strona została zaktualizowana. Prosimy odśwież ją.