Przed pobraniem

Kto pokrywa koszty związane z dawstwem komórek macierzystych?

Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z oddaniem krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku.

Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z oddaniem krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku. Przez cały proces przeprowadza go Fundacja DKMS, która pokrywa wszystkie koszty. Dawcy przysługuje dodatkowo zwolnienie lekarskie na czas badań oraz oddania szpiku lub komórek macierzystych. Warto jednak pamiętać, że dawstwo szpiku i komórek macierzystych to działalność charytatywna, więc Dawca nie może czerpać z tego żadnych korzyści finansowych.

Osoba, który rejestruje się w bazie Dawców nie musi wnosić żadnych opłat – ani za sam wpis do bazy dawców, ani za badania materiału genetycznego. Koszty te pokrywa Fundacja DKMS z środków własnych pozyskiwanych min. z darowizn osób indywidualnych i firm – sam proces rejestrowania potencjalnych Dawców nie jest refundowany przez NFZ. Koszt przebadania i zarejestrowania 1 osoby wynosi 180 zł.

W przypadku gdy osoba zarejestrowana w bazie okaże się być zgodnym Dawcą dla Pacjenta zakwalifikowanego do przeszczepienia, rozpoczyna się etap przygotowania Dawcy do procedury oddania szpiku lub komórek macierzystych. Na tym etapie konieczne jest oddanie próbki krwi i przeprowadzenie szczegółowych badań. Dawca nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Również samo pobranie szpiku lub komórek macierzystych nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Dawcy. Fundacja DKMS stara się, aby zabieg odbył się jak najbliżej miejsca zamieszkania Dawcy, ale ostatecznie decyduje dostępność miejsc w klinikach pobrania. W sytuacji, gdy konieczny jest dojazd do kliniki, Fundacja zajmuje się organizacją logistyczną: przejazd Dawcy z jego miejsca zamieszkania do kliniki oraz o zapewnienie miejsca w hotelu i pokrycie innych kosztów.

Dodatkowo Dawca otrzymuje zwolnienie lekarskie. Kodeks pracy gwarantuje takiej osobie 100-procentowe wynagrodzenie za czas jego nieobecności w pracy, związanej zarówno z badaniami wstępnymi, jak i pobraniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

Całkowity koszt badań, dojazdu, wyżywienia, noclegu i spraw organizacyjnych zwraca Fundacja DKMS, więc bez obaw, że będziemy musieli za wszystko płacić. W lipcu zrobiłem badania kontrolne miesiąc po pobraniu i tak jak przed pobraniem, dziś czuję się znakomicie i zupełnie nie odczułem jakiejkolwiek różnicy w moim zdrowiu, tym bardziej jestem ogromnie szczęśliwy i cieszę się z każdej wiadomości z DKMS. - Rafał Świerczyna, Dawca

Dawcy, którzy oddają krwiotwórcze komórki macierzyste są również ubezpieczani na kwotę 150 000 Euro w momencie uruchomienia procedury potwierdzenia zgodności Dawcy i pobrania komórek macierzystych bądź szpiku. Stan zdrowia dawcy monitorowany jest do 10 lat po pobraniu.

Podobne artykuły