Informacje na temat ankiety dotyczącej Klubu Dawców

Naszym celem jest lepsze poznanie opinii osób, które oddały szpik lub komórki macierzyste Pacjentom chorym na nowotwory krwi. Chcemy dowiedzieć się jak to jest być Dawcą – bezpośrednio od Dawcy.

Wspólnie z firmą badawczą IMAS International skonstruowaliśmy kwestionariusz, w którym zadajemy pytania dotyczące potrzeb i spostrzeżeń Dawców, które pomogą w stworzeniu Klubu Dawców Fundacji DKMS.

W celu zrealizowania projektu ankiety Klubu Dawcy, przekazaliśmy na podstawie odpowiedniej umowy firmie IMAS International część Twoich danych osobowych: imię, nazwisko i adres email. Zostaną one wykorzystane do zrealizowania projektu ankiety Klubu Dawcy. W ramach tej realizacji zostaną wykonane następujące czynności: wysłanie zaproszenia do ankiety, a także maksymalnie trzy przypomnienia o trwającym projekcie. Po zakończeniu prac nad projektem (nie później, niż do 30 kwietnia 2017 roku) firma IMAS International utraci prawo do przetwarzania Twoich danych i zgodnie z umową skasuje je ze swoich zasobów informatycznych. Ankieta jest anonimowa, a analizę zebranych informacji wykonamy zbiorczo.

Kontakt: ankieta@dkms.pl lub +48 22 882 94 44 / +48 22 882 94 00

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę wziąć udział w projekcie?

Nie, Twój udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny.

Jakie kroki zostaną podjęte po zrealizowaniu ankiety?

Wraz z firmą IMAS przeanalizujemy rezultaty ankiety i wykorzystamy je do dalszego sprecyzowania koncepcji Klubu Dawcy.

Skąd posiadacie mój adres e-mail?

Zaproszenie do ankiety wysłaliśmy na adres email, który podałeś podczas rejestracji jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych.

Jeżeli nie życzysz sobie dostawania tego typu materiałów komunikacyjnych w przyszłości, prosimy o kontakt na ankieta@dkms.pl lub +48 22 882 95 25.

W jaki sposób przetwarzane są moje dane osobowe?

Pracownicy Fundacji DKMS są zobowiązani zgodnie z Art. 39 polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych) do zachowania tajemnicy. To oznacza, że ochrona i bezpieczeństwo danych są dla każdego pracownika DKMS najwyższym nakazem, a ochrona danych osobowych naszych Dawców jest dla nas szczególnie ważna. W celu znalezienia odpowiednich Dawców szpiku kostnego lub Dawców komórek macierzystych DKMS gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w prawnie dopuszczalnym zakresie i tylko po uzyskaniu oświadczenia zgody. DKMS jest (jako niepubliczna odpowiedzialna placówka) zgłoszona do właściwego urzędu nadzoru (GIODO). Urząd nadzoru prowadzi zgodnie z Art. 12 Ust. 2 polskiej Ustawy o Ochronie Danych rejestr wymagających zgłoszenia systemów gromadzących dane. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Fundację DKMS wpisany jest do księgi rejestrowej GIODO pod numerem 077862.

Zbieramy i przechowujemy dane osobowe Dawców, takie jak: nazwisko, adres, data urodzenia, adres pocztowy i adres poczty elektronicznej oraz dane medyczne, takie jak: wzrost, waga i wyniki dotychczas przeprowadzonej typizacji cech tkanek, tak zwane antygeny zgodności tkankowej (ang. Human Leukocyte Antigens) (cechy HLA-A, B, C, DRB1* oraz DQ*). Poza tym informujemy Dawców o każdym niezbędnym kroku.

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych, czyli przez Fundację DKMS, wyłącznie na potrzeby związane z udostępnieniem szpiku kostnego lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej danego Dawcy oraz w związku z przesyłaniem materiałów medycznych oraz informacyjnych potencjalnym Dawcom szpiku kostnego.

Dane osobowe potencjalnych Dawców szpiku są przetwarzane przez Fundację DKMS na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005,Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 16 ust. 5 tej ustawy przekazywane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Czym zajmuje się firma IMAS International?

IMAS International Sp. z o.o. (www.imas.pl) jest profesjonalną firmą badawczą, działająca w Polsce od 1994 roku. Badania rynku i opinii to działania polegające na zbieraniu i interpretowaniu danych dotyczących zachowań konsumenckich, świata biznesu i społeczeństwa. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji marketingowych oraz społecznych.

IMAS International jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej agencje badawcze ESOMAR oraz PTBRiO Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii Społecznej (ptbrio.pl). Działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi przepisami – międzynarodowymi i krajowymi. Uczestniczy w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR – Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl).

Od 2005 roku realizuje badania internetowe, bazując na własnym internetowym panelu badawczym IMAS OnLine (www.imasonline.pl) oraz Ankiety Pro Bono (www.ankietyprobono.pl). Prowadzi badania w Polsce, jak też za granicą – w Europie, Azji, Ameryce, Afryce. Klienci firmy – producenci, sprzedawcy, instytuty badawcze, media, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe - doceniają profesjonalizm, skuteczność i dopasowywanie oferty do ich możliwości i potrzeb. IMAS oferuje pełen zakres metod i technik, prowadzi badania jakościowe jak ilościowe, metodami PAPI, CATI, CAPI i CAWI.