Wojewódzka #komórkomania

Od września 2016 roku dzięki ogromnemu wsparciu 9-u Kuratoriów Oświaty, wspólnie realizujemy akcję WÓJEWÓDZKA #KOMÓRKOMANIA w ponad 400 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Polski. Grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice angażując się w organizację akcji przyczyniają się bezpośrednio w szerzenie idei dawstwa szpiku. Wszystkie województwa wykazały się postawą prospołeczną rejestrując nowych potencjalnych Dawców zwiększając tym samym szansę na powrót do zdrowia osób chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi.

Zaangażowanie województw w akcję

Mapa szkół zaangażowanych w Komórkomanię
Mapa dawców zarejestrowanych podczas Komórkomanii
Liczba dawców faktycznych z Komórkomanii
Fundusze zebrane dzięki komórkomanii