Rozlicz bezpłatnie PIT w 2022 roku


Rozliczenie PIT-u to wyjątkowo ważny moment w naszym życiu podatkowym. Teraz zrobisz to szybko i wygodnie dzięki programowi PITax.pl! Ciebie też przerażają te kolumny i liczby? Nasz system przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia podatku krok po kroku. Uzupełnij pola według szablonu i wyślij gotową deklarację – bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. Pamiętaj, że ostateczny termin składania dokumentu przypada w tym roku na 2.05.2022 r.

W programie PITax.pl:

 • odliczysz wszelkie ulgi,
 • kreator rozliczenia PIT większość pracy wykona za Ciebie,
 • masz dostęp do swoich formularzy,
 • załączniki dodają się automatycznie,
 • wyślesz PIT wypełniony online bezpośrednio do UP.

Rozliczając podatek online, szybciej otrzymasz zwrot aniżeli składając deklarację w sposób tradycyjny w Urzędzie Skarbowym.

Już 20 milionów PITów zostało rozliczonych w programie PITax.pl!

Poniżej znajduje się szybkie, darmowe, a przede wszystkim bezpieczne narzędzie do rozliczenia swojego podatku.

Program PIT 2021 / 2022 od PITax.pl

Najważniejsze cechy programu

PITax.pl jest preferowanym wyborem setek tysięcy użytkowników. To program PIT, którego prostocie możesz zaufać. W łatwy sposób wypełnisz wszyskie formularze PIT, w tym najpopularniejsze PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Oto jego najważniejsze funkcjonalności, które ułatwią Ci wypełnienie formularza i wysłanie go do Urzędu Skarbowego!

 • Umożliwia uwzględnienie wszystkich możliwych ulg i odliczeń
 • Automatycznie dodaje wymagane załączniki.
 • Wysyła PITy Online do Urzędu Skarbowego.
 • Kreator rozliczenia PIT (wypełni zeznanie krok po kroku).
 • Konto użytkownika – dostęp do formularzy w każdej chwili.

Program PIT 2021 / 2022 od PITax.pl

Podejmij decyzję, jak tysiące innych zadowolonych użytkowników PITax.pl i pobierz nasz program do rozliczeń podatkowych. Zaufaj jego prostocie i rozlicz się samodzielnie bez dodatkowych kosztów księgowych. Wszystkie najpopularniejsze deklaracje znajdują się w jednym miejscu! Musisz rozliczyć PIT-36, PIT-38, PIT-28? Bez problemu sobie poradzisz dzięki pomocnym funkcjonalnościom programu PITax.pl!

Pobierz bezpłatny program ze strony PITax.pl>>

JAK ROZLICZYĆ PIT W 2022 ROKU - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

JAKI JEST TERMIN SKŁADANIA PIT-u W 2022 ROKU?

Terminy rozliczania PIT-ów w 2022 roku to:

 • do 28.02.2022: PIT 28
 • do 2.05.2022: PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39

Zwykle PIT można rozliczać do 30.04 danego roku. Jednak, jeżeli ten dzień wypada w dni wolne od pracy (soboty, niedziele lub święta), termin przypada na najbliższy dzień roboczy. W 2022 roku będzie to 2.05.2022.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/

JAKI PIT ROZLICZAĆ?

PIT 37

PIT 37 składają pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści, osoby wykonujące umowy o dzieło. Ta deklaracja jest składana, aby rozliczyć dochody opodatkowane skalą podatkową (17% i 32%).

Jeżeli otrzymuje się dochody zwolnione z opodatkowania nie wypełnia się żadnego PITu. Jeżeli korzysta się z ulgi dla młodych (osoby do 26 r.ż.) składa się PIT 37 mimo, że podatek od tych zarobków nie zostanie naliczony.


PIT 36

PIT 36 składany jest przez przedsiębiorców, rozliczających się według skali podatkowej (17% i 32%). Dodatkowo na PIT 36 rozlicza się również dochody z działalności nierejestrowanej, zbycia przedmiotów/nieruchomości – jeżeli ich zbycie wymaga opodatkowania, rozliczania najmu, jeżeli wybrano opodatkowanie według skali podatkowej (jeżeli ryczałtem to rozliczamy to na innym PIT).

Jeżeli posiada się dochody ze źródeł, które wymienione są na PIT 36 oraz z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło emerytury czy renty, to te dochody należy połączyć i rozliczyć wszystkie na PIT 36. Jeżeli posiadasz wiele źródeł dochodu, opodatkowanych według skali podatkowej, to można je wszystkie rozliczyć na PIT 36.


PIT 36L

To specjalny PIT do rozliczenia dochodów z działalności. Litera L oznacza, że na tej deklaracji rozliczamy dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

*Skala podatkowa zakłada, że do pewnego pułapu opłaca się podatek wysokości 17%, a po jego przekroczeniu podatek wysokości 32% (od nadwyżki, nie od całości). Podatek liniowy zakłada opłacanie 19% podatku od całości dochodów, bez względu na jakikolwiek limit.


PIT 28

PIT 28 składają przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego. Za pomocą tego PITu można rozliczać działalność gospodarczą oraz przychody z najmu (jeżeli taką wersją rozliczenia się wybrało).

Jest możliwe, że posiadając wiele źródeł, wiele działalności rozliczanych na różnych zasadach, będzie trzeba złożyć kilka deklaracji. Przykład: jest możliwe, że złożymy jednocześnie: PIT 37 z umowy o pracę, PIT 36L z działalności na podatku liniowym oraz PIT 28 za przychody z najmu.


PIT 38

PIT 38 rozlicza się, jeżeli były nabywane lub zbywane akcje, udziały, papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe.


PIT 39

PIT 39 służy do rozliczania przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

PIT 38 i PIT 39 służą do dodatkowych rozliczeń. Nie służą do rozliczania źródeł dochodów.

PROSTA INSTRUKCJA - JAK ROZLICZYĆ SWÓJ PIT?

Wybór organizacji pożytku publicznego

Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja DKMS 0000 318 602

W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Rubryka „Cel szczegółowy”W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

Wyrażenie zgody na udostępnienie danychMasz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku, dzięki temu organizacja będzie mogła podziękować Ci za 1% podatku.

Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPPUrząd skarbowy przekaże pieniądze (z 1% podatku należnego) na konto wybranej organizacji w okresie od lipca do sierpnia, w roku podatkowym, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ FORMULARZ PIT?

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć:Przez Internet:
– poprzez e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
– wysyłamy je w formie elektronicznej za pomocą programu do rozliczeń (wypełnij deklarację online >>>)Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu SkarbowegoKorespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego


Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Kiedy mija termin złożenia deklaracji PIT w 2022 roku?

PIT-28 rozliczamy do 28.02.2022 r.

Termin rozliczenia PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 mija 2.05.2022 r.

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022 roku

Łatwiejsze wspólne rozliczenie małżonków

 • W tym roku w życie weszły zmiany pozwalające na złożenie wspólnej deklaracji nawet jeżeli ślub zawarto 31.12.2021 r. Od tego roku małżeństwa mogą rozliczać się razem z dochodów opodatkowanych na podstawie skali podatkowej, nawet gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą, a drugie pracuje na etacie.

Rozliczenie dzieci po połowie

 • Jeżeli rodzice nie są pewni, któremu z nich należy się ulga z tytułu wychowania dzieci, od 2022 roku rozliczenie może odbyć się w równych częściach, po połowie.

Ulga na leki bez odgórnego limitu

 • Po latach niepewności rozwiązano wątpliwość związaną z definicją leku – w zeszłym roku ustanowiono, że właściwa to ta ujęta w ustawie Prawa Farmaceutycznego – nie ustalono odgórnego limitu odliczenia kosztów. Dla pozostałych wyrobów medycznych wynosi on 2 280 zł.

ZMIANY W ROZLICZANIU PIT W 2022 ROKU

ROZLICZENIE PIT ZA 2021 ROK - CO SIĘ ZMIENIŁO?

1. Łatwiejsze wspólne rozliczenie małżonków w 2022 roku

Do tej pory, aby rozliczyć PIT wspólnie, należało być małżeństwem przez cały rozliczany rok. Obecnie wystarczy być małżeństwem nawet tylko dnia 31.12.2021, by móc się wspólnie rozliczyć. Dotyczy to również wdów i wdowców, jeżeli śmierć małżonki/małżonka zdarzyła się w tym samym roku co zawarcie małżeństwa. Sposób opodatkowania działalności gospodarczej małżonków nie będzie już tak mocno wpływał na to, czy mogą się razem rozliczyć.

Do tej pory, jeżeli ktoś z małżonków miał firmę rozliczaną podatkiem liniowych albo ryczałtem, to nie mogli oni swoich dochodów rozliczać wspólnie (chodzi o dochody z innego źródła niż działalność gospodarcza – etat, umowy zlecenie, o dzieło itp.). Od 2022 roku małżonkowie będą mogli rozliczyć się rozliczyć z dochodów opodatkowanych według skali podatkowej wspólnie w sytuacjach, gdy:

 • posiadali działalność (aktywną lub zawieszoną)
 • nie osiągnęli z nich żadnych przychodów ani kosztów
 • nie są również obowiązani lub nie korzystają z uprawnienia na podstawie ustawy o podatku dochodowym przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów
 • nie są również zobowiązani albo nie korzystają z uprawnienia na podstawie tych przepisów do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń


2. Modyfikacja ulgi na dzieci w 2022 roku

Teraz rodzice mogą odliczyć ulgę na dzieci w równych częściach (po połowie), jeżeli nie wiedzą, które z nich powinno zastosować taką ulgę w swoim rozliczeniu. Możliwości rozliczenia tej ulgi jest wiele, nawet za poszczególne miesiące.


3. Ulga na leki w 2022 roku

Przez lata wątpliwość budziło to, co lekiem nazywać można, od rozliczenia za 2021 rok określono jasno, że definicją leku jest ta przedstawiana w ustawie Prawo Farmaceutyczne. W ramach tej ulgi będzie można dodatkowo rozliczyć wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.) oraz wyposażenie umożliwiające ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Brak tutaj górnego limitu odliczenia.

Dodatkowo w ramach ulgi od podstawy opodatkowania w PIT za 2021 r., będzie można odliczyć wydatki innego rodzaju, które są bardzo istotne dla wielu osób niepełnosprawnych. Chodzi tu o pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne. Limit wynosi 2 280 zł.

ULGI PODATKOWE W 2022 ROKU - CO ODLICZYĆ OD PODATKU DOCHODOWEGO W 2022 ROKU?

Rozliczając PIT w 2022 roku, podatnik może skorzystać z różnych preferencji podatkowych. Są to ulgi, odliczenia czy korzystniejsze metody rozliczeń przeznaczone dla osób spełniających określone warunki. Wśród najpopularniejszych preferencji są m.in. ulga prorodzinna (na dzieci), odliczenie darowizn czy rozliczenie z małżonkiem.

 • Ulga prorodzinna w 2022 roku, to jedna z najpopularniejszych ulg. Dotyczy ona wszystkich podatników wykonujących władzę rodzicielską nad dzieckiem, pełniących rolę opiekuna prawnego, a także rodziców zastępczych. Rozlicza się ją na załączniku PIT/O, który można dołączyć do PIT 37 i PIT 36. Obejmuje dzieci małoletnie, niepełnosprawnych otrzymujących zasiłek lub rentę czy osoby uczące się do ukończenia 25. roku życia. Skorzystają z niej natomiast podatnicy sprawujący władzę rodzicielską. Co ważne, otrzymywanie innych świadczeń (takich jak np. 500+) nie wyklucza korzystania z ulgi na dziecko.
 • Ulga związana z opłaconymi składkami zdrowotnymi w 2022 roku – rozlicza się ją na podstawie dokumentu potwierdzającego ich zapłacenie/pobranie w określonej wysokości. Kwota pobranej składki zdrowotnej różni się od tej, którą możemy odliczyć od podatku.
 • Ulga abolicyjna (za pracę za granicą) w 2022 roku – rozliczana jest według zagranicznego odpowiednika PIT 11. Tę ulgę również wykazuje się na załączniku PIT/O.
 • Ulga termomodernizacyjna w 2022 roku, umożliwia rozliczenie różnych kosztów związanych z termomodernizacją budynków, których podatnik jest właścicielem. Rozliczenie robi się na podstawie faktury zakupu i potwierdzeń zapłaty. Limit wynosi 53 000 zł, a rozliczenie można rozłożyć na 6 lat. Chcąc skorzystać z ulgi należy złożyć PIT/O. Wykaz wydatków, które można tak rozliczyć: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-termomodernizacyjna/co-mozna-odliczyc/
 • Ulga na leki w 2022 roku – z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Przykład: w lipcu wydano na leki 300 zł (kwota z faktury), odejmujemy 100 zł i od dochodu możemy za ten miesiąc odliczyć 200 zł. I tak w każdym miesiącu. Rozlicza się na PIT/O.
 • Ulga rehabilitacyjna w 2022 roku jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem o niepełnosprawności), a także dla osób, które w danym roku utrzymywały osobę niepełnosprawną. Przysługuje ona na realizację celów rehabilitacyjnych (np. zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi) oraz ułatwiania wykonywania czynności życiowych (np. przystosowanie mieszkań i pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej). Rozlicza się na PIT/O.
 • Ulga na samochód w 2022 roku - mogą z niej skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów (bez konieczności wskazania I i II grupy). Limit wynosi 2280 zł. Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O.
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego – osoby, które przekazują datki na Organizację Pożytku Publicznego także mogą odliczyć ich wysokość od uzyskanego dochodu. Szczegóły dotyczące danych obdarowanej organizacji, kwoty darowizny i kwoty odliczenia uzupełniamy w załączniku PIT/O. Odliczenia dokonuje się na podstawie dowodu poniesionego kosztu, jakim jest dowód wpłaty na konto bankowe organizacji. Limitem jest 6% dochodu podatnika.
 • Ulga dla krwiodawców w 2022 roku – zależy ona od ilości krwi, jaka została przekazana przez dawcę w danym roku. Należy pamiętać, iż ulga za oddanie krwi jest rozpatrywana w kategorii darowizn, zatem jest liczona wspólnie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego. Suma wszystkich przekazanych darowizn w danym roku nie może przekroczyć 6% dochodu. Ulgę rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Na takim zaświadczeniu wykazany jest kwotowy ekwiwalent ilości oddanej krwi. Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O.
 • Ulga dla oddających osocze w 2022 roku – osoby oddające osocze również przysługuje możliwość odliczenia go od podatku. Odliczyć można go aż 25 litrów w ciągu roku. Biorąc pod uwagę krew odliczenie od podatku jest możliwe tylko za 2,7 litra (mężczyźni) i 1,8 litra (kobiety), czyli za ilość krwi jaką maksymalnie można oddać w ciągu roku. limit: 8750 zł rocznie. Rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Ulgę rozlicza się w załączniku PIT/O.
 • Ulga za Internet w 2022 roku – mogą ją rozliczyć podatnicy korzystający z usług internetowych (dotyczy również Internetu mobilnego). Muszą oni okazać się fakturą imienną lub umową na świadczenie usługi i potwierdzeniami zapłaty, i nie otrzymują ekwiwalentu za korzystanie z Internetu od pracodawcy. Od dochodu można odliczyć całościową kwotę wydaną w danym roku na korzystanie z Internetu (jednak odliczenie nie może przekraczać 760 zł na osobę). Odliczyć Internet od dochodu możemy jedynie dwa razy, i to w latach po sobie następujących (jeżeli nigdy nie korzystało z ulgi, możemy to zrobić teraz, rozliczając PIT za rok 2021 oraz za rok – w picie za rok 2022). Aby to zrobić, należy uzupełnić odpowiednie pola w załączniku PIT/O.

W PIT rocznym można rozliczyć również straty z działalności z poprzednich lat (PIT/O) oraz z nieopłaconych wierzytelności (ulga za złe długi, PIT/WZ). Odliczenia te obwarowane są dodatkowymi zasadami rozliczeń.

WAŻNE: ulgi trzeba mieć od czego odliczyć. Jeżeli dochody są niskie albo nie potrącono z nich podatków (ulga dla młodych), nie ma, jak ich pomniejszyć o pełne kwoty ulg. Wyjątkiem jest ulga prorodzinna, gdzie dodatkowo liczy się sumę składek potrąconych pracownikowi i do tej kwoty może nastąpić zwrot, jeżeli zapłaconego podatku jest mało. Nadal może to nie być to pełny limit odliczenia.

WAŻNE: wymienione zostały najczęściej stosowane ulgi, jeżeli ktoś w szczególny sposób wspiera organizacje kościelne ma prawo do dodatkowych ulg.

Pełna lista ulg do wglądu: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/


Formy i narzędzia rozliczeń

Aby w łatwy sposób sprawdzić, jakie ulgi Ci przysługują i je rozliczyć, skorzystaj z programu do rozliczeń PIT, który przeprowadzi Cię przez cały proces i dodatkowo ułatwi obliczenia.

Zaletą w elektronicznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym jest krótszy czas oczekiwania na potencjalny zwrot podatku. Korzystając z rozliczenia w serwisie Twój e-PIT deklaracje PIT 11 od pracodawców, które przekazują oni do Urzędów Skarbowych są automatycznie zaczytywane i nie wymagają ręcznego uzupełniania. Należy jednak zweryfikować poprawność danych przed wysłaniem deklaracji. W serwisie Twój e-PIT jest możliwość rozliczenia wielu ulg i przekazania 1% podatku wskazanej organizacji.

Pobierz bezpłatny program ze strony dkms.pl/1procent

JAK SPRAWDZIĆ, CZY URZĄD ROZLICZYŁ MÓJ PIT W 2022 ROKU?

Jeżeli nasze rozliczenie roczne „składa się” wyłącznie z deklaracji PIT 11, które pracodawca przekazał do Urzędu Skarbowego, nie musimy samodzielnie wysyłać deklaracji rozliczeniowej. Zostanie ona automatycznie sporządzona przez system po upływie terminu 2.05.2022. Warto jednak zrobić to samodzielnie. Pozwoli to wskazać odbiorcę 1% podatku, sprawdzić poprawność rozliczenia oraz skorzystać z dodatkowych ulg (jeżeli spełniamy warunki).

Chcąc sprawdzić, czy deklaracja została wysłana/rozliczona, można skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym lub skorzystać z usługi e-PIT, logując się przez Internet. Aby korzystać z ostatniej możliwości należy posiadać profil zaufany. W usłudze Twój e-PIT można również zobaczyć archiwalne rozliczenia PIT.

KIEDY DOSTANĘ ZWROT PODATKU W 2022 ZA ROK 2021?

Jeżeli deklaracja zostanie złożona między 1.01.2022 a 15.02.2022, zwrot nastąpi najpóźniej 1.04.2022.

Deklaracje złożone elektronicznie w terminie od 16.02.2022 do 2.05.2022 rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po wysyłce deklaracji.

Deklaracje złożone papierowo w terminie od 16.02.2022 do 2.05.2022 rozliczone będą w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji.

Jeżeli PIT zostanie automatycznie sporządzony 2.05.2022 (kiedy nie zrobi tego sam podatnik) maksymalny termin zwrotu to 3.08.2022.

Dotyczy to deklaracji złożonych poprawnie. Jeżeli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt terminy mogą się wydłużyć.

Jakie ulgi można odliczyć rozliczając PIT w 2022 roku?

 • Ulga prorodzinna
 • Ulga związana z opłaconymi składkami zdrowotnymi
 • Ulga abolicyjna (za pracę za granicą)
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga na leki
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na samochód
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego
 • Ulga dla krwiodawców
 • Ulga dla oddających osocze
 • Ulga za Internet

Na PIT rocznym można rozliczyć również straty z działalności z poprzednich lat (PIT/O) oraz z nieopłaconych wierzytelności (ulga za złe długi, PIT/WZ). Ulgi są brane pod uwagę, jeżeli ma się je od czego odliczyć. W przypadku gdy dochody są zbyt niskie lub nie naliczono podatku, nie ma jak zastosować ulg. Wspierając organizacje kościelne również masz prawo do dodatkowych ulg podatkowych.

Nie wiesz, jakie ulgi Ci przysługują? W łatwy sposób sprawdzisz to w programie PITax.pl, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces rozliczenia podatku!

INFORMACJE TECHNICZNE O ROZLICZANIU PIT W 2022 ROKU

JAK PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE DEKLARACJĘ PIT W 2022 ROKU?

1. Można skorzystać z podpisu elektronicznego (usługa płatna, zależy czy dostawca oprogramowania do rozliczania PIT dał taką możliwość).

2. Można użyć profilu zaufanego i skorzystać z usługi Twój e-PIT.

3. Najprościej jest skorzystać z „danych autoryzujących”. Naszymi danymi autoryzującymi jest kwota przychodu z deklaracji z poprzedniego roku. Rozliczając PIT za 2021 rok program może nas poprosić o kwotę z konkretnej pozycji z PIT za 2020 rok.

4. W przypadku PIT37 będzie to pozycja 69 lub 102.

W przypadku PIT36 będzie to pozycja 120 lub 177.


To, z której pozycji przepisać należy kwotę, zależy od tego, czy rozliczyliśmy się sami czy z małżonkiem/małżonką, i która kwota dotyczy nas konkretnie. Jeżeli małżonkowie rozliczają się razem, to kwota do weryfikacji będzie dotyczyła tego małżonka, który jest pierwszy (płatnik) na składanym PIT. Jeżeli na PIT składanym w tym roku pierwsza jest żona, to jej przychód z PIT z poprzedniego roku wpisujemy jako „podpis”.


Podpisywać można w ten sposób wszystkie deklaracje rocznej i kwoty mogę być również ze wszystkich formularzy z roku wcześniejszego (wcześniej rozliczonego). Urząd sprawdza w ten sposób czy może zaufać danym, które wysyłamy, czy to na pewno płatnik wysyła deklarację a nie jakaś osoba trzecia.

DO KIEDY PRACODAWCA MUSI PRZEKAZAĆ PRACOWNIKOWI PIT ZA 2021 ROK?

Pracodawca wysyła PIT 11 do Urzędu Skarbowego do 31.01.2022, a pracownikowi ma obowiązek przekazać jego rozliczenie do 28.02.2022.

Ulgi dla młodych - zerowy PIT do 26 roku życia w 2022

Osoby do ukończenia 26 r.ż., które osiągają dochody ze: stosunku służbowego, stosunku pracy – umowa o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia i nie przekraczają kwoty 85 528 zł wynagrodzenia mogą korzystać z tzw. Zerowego PIT. Od tych dochodów w ogóle nie odprowadzają podatku dochodowego.

CO TO JEST PIT OP?

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).

Sposoby wysyłki/złożenia PIT-OP są takie same jak wszystkich deklaracji rocznych. Papierowo, elektronicznie przez formularz aktywny, program do wysyłki PIT lub usługę Twój e-PIT.

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:
jesteś emerytem lub rencistą, dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2021 r., nie uzyskałeś w 2021 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

Do 2 maja 2022 r.

Kiedy otrzymam zwrot podatku w 2022 roku?

Jeżeli deklarację złożysz:

 • pomiędzy 1.01.2022 r. a 15.02.2022 r., zwrot nastąpi najpóźniej 1.04.2022 r.,
 • od 16.02.2022 r. do 2.05.2022 r. rozliczone będą w ciągu 45 dni, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji,
 • papierowo w terminie od 16.02.2022 r. do 2.05.2022 r., rozliczenie nastąpi w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia następnego po złożeniu deklaracji,
 • PIT sporządzony automatycznie 2.05.2022 r. zostanie rozliczony maksymalny do 3.08.2022 r.

Jeśli deklaracje będą wymagały poprawek i korekt, terminy zwrotu podatku mogą się wydłużyć.

Pobierz bezpłatny program ze strony: https://dkms.pl/1procent