1 milion potencjalnych Dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS!

Mamy powód do dumy, zarejestrowaliśmy milionowego potencjalnego Dawcę krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku! Idea dawstwa jest jedną, z najbardziej międzynarodowych: światową społeczność Dawców szpiku tworzą ludzie z 52 krajów i jest ich łącznie już około 28 milionów. Dzięki temu, udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów. Dodatkowo co ok. 27 potencjalny Dawca jest Polakiem! „Pamiętam, jak jeszcze w 2009 roku byłem samotnym Pacjentem w szpitalnej izolatce patrzącym bezradnie na śmierć moich oddziałowych przyjaciół, czekającym jednocześnie w łóżku na swoją własną.

05.03.2021

Mamy powód do dumy, zarejestrowaliśmy milionowego potencjalnego Dawcę krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku! Idea dawstwa jest jedną, z najbardziej międzynarodowych: światową społeczność Dawców szpiku tworzą ludzie z 52 krajów i jest ich łącznie już około 28 milionów. Dzięki temu, udało się pomóc setkom tysięcy pacjentów. Dodatkowo co ok. 27 potencjalny Dawca jest Polakiem!

„Pamiętam, jak jeszcze w 2009 roku byłem samotnym Pacjentem w szpitalnej izolatce patrzącym bezradnie na śmierć moich oddziałowych przyjaciół, czekającym jednocześnie w łóżku na swoją własną. Z bezradności uwolniła mnie informacja o Dawcy, który zmienił moje życie – dał wiarę w zdrowie i siłę by je odzyskać. Dzisiaj w bazie Fundacji DKMS jest już milion potencjalnych Dawców. Dla Pacjentów cierpiących na nowotwory krwi, ich rodzin i bliskich nie jest to po prostu ogromna liczba. „Milion” jest świadectwem idei budowanej przez wolontariuszy i osoby wspierające fundację, by pokazać realną pomoc w osiągnięciu tego, co pozornie wydaję się Pacjentom niemożliwe – zdrowia i życia!” Wojciech Niewinowski, Pacjent po przeszczepieniu, obecnie pracownik Fundacji DKMS

Obecnie w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant" widnieje łącznie 1 164 951 (stan na koniec grudnia 2016 r.) potencjalnych Dawców z Polski. Ta liczba czyni nas trzecim rejestrem w Europie i szóstym na świecie! W całym 2016 roku dokonano łącznie 1 259 pobrań od polskich Dawców. Aż 60% polskich pacjentów potrzebujących przeszczepienia znajduje obecnie rodzimego Dawcę.

Bardzo ważne jest to, aby rejestrować kolejnych potencjalnych Dawców, ponieważ prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcę wynosi od 1:20 000 do nawet 1 do kilku milionów. Nadal nie wszyscy Pacjenci potrzebujący przeszczepienia znajdują swojego „bliźniaka genetycznego”, a w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego wzrosła dwukrotnie. Tylko w Europie ok. 230 tysięcy osób rocznie zapada na nowotwory krwi. Wśród nich najczęstszymi są: chłoniaki diagnozowane u około 120 tysięcy chorych, białaczki rozpoznawane u około 70 tysięcy i szpiczaki dotykające około 40 tysięcy. W Polsce co godzinę ktoś słyszy diagnozę „nowotwór krwi”.

Pocieszający jednak jest fakt, że jednocześnie obserwujemy zwiększenie liczby wyleczonych Pacjentów. Ma to związek z postępem, jaki dokonał się w medycynie w ostatnich latach w zakresie diagnostyki, leczenia, wyszkolenia personelu medycznego oraz świadomości społeczeństwa. Dlatego tak ważne dla nas są działania edukacyjne, które prowadzimy w ramach realizowania naszej działalności statutowej. Bardzo ważnym aspektem naszej aktywności jest też opieka nad potencjalnymi i faktycznymi Dawcami oraz oczywiście organizacja Dni Dawcy Szpiku w całej Polsce i prowadzenie rejestracji online za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Ten sukces – zarejestrowanie aż 1 miliona potencjalnych Dawców w ciągu ośmiu lat – był możliwy tylko dzięki wspólnemu działaniu. Chcemy podkreślić rolę i zaangażowanie naszych pracowników, wolontariuszy, całego środowiska medycznego, partnerów Fundacji DKMS oraz wszystkich osób indywidualnych i firm, które w rozmaity sposób wsparły działania naszej fundacji. Pamiętajmy, że każdy może pomóc! Oprócz rejestracji w bazie Fundacji DKMS można zaangażować się w nasze działania poprzez bycie wolontariuszem i pomocy w organizacji Dni Dawcy Szpiku lub stanie się ambasadorem idei dawstwa. Można też wesprzeć nas finansowo i przekazać darowizny czy też 1% podatku oraz komunikacyjnie poprzez np. udostępnianie treści naszych wpisów w social media.

Podobne wpisy