Współpraca z organizacjami

Dar Fundacji DKMS dla 18 klinik hematoonkologicznych w Polsce

1 360 380,00 PLN to suma darowizn pieniężnych, którą Fundacja DKMS przekazała 18 klinikom hematoonkologicznym w Polsce na zakup urządzeń oraz płynów do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych

18.03.2021

To kolejna pula wsparcia dla szpitali oraz działanie w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu Medycznego w czasie pandemii COVD-19. W całym 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Fundacja DKMS przeznaczyła łącznie 5 milionów złotych na pomoc 21 klinikom w naszym kraju.

Specjalistyczne urządzenia do odkażania pomieszczeń szpitalnych umożliwiają dezynfekcję oraz sterylizację takich przestrzeni jak: sale operacyjne i zabiegowe, OIOM, sale pacjentów czy izolatki, w których przebywają chorzy w trakcie leczenia lub są przygotowywani do procedury przeszczepienia szpiku. Chorzy cierpiący na schorzenia układu krwiotwórczego są poddawani niezwykle inwazyjnej chemio i radioterapii, które powodują obniżenie odporności i większą podatność na wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe i bakteryjne. Pacjenci przygotowywani do procedury przeszczepienia szpiku są poddawani tzw. kondycjonowaniu, którego celem jest zniszczenie chorych komórek oraz wytłumienie systemu immunologicznego organizmu. Kiedy system immunologiczny Pacjenta jest maksymalnie osłabiony, dalszy etap przygotowania chorego do przeszczepienia powinien odbywać się w pomieszczeniu wolnym od szpitalnych bakterii.

Etap kondycjonowania Pacjenta jest kluczowy w procesie przeszczepiania szpiku i dlatego należy uczynić wszystko, aby zmniejszyć ryzyko infekcji do minimum. Z tej przyczyny systematyczne odkażanie pomieszczeń w klinikach hematologicznych ma najwyższy priorytet. Urządzenia przekazane klinikom działają na zasadzie dostarczania do atmosfery aktywnego składnika dezynfekcyjnego w postaci mikroskopijnych kropelek, przy użyciu dysków obrotowych. Otrzymana mgła jest następnie rozpylana za pomocą wentylatora

– tłumaczy dr Tomasz Ozorowski, prezes Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej i przewodniczący Zespołu do spraw Zakażeń Szpitalnych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zostały przekazane szpitalom z 11. miast Polski: Wrocławia, Bydgoszczy, Lublina, Zielonej Góry, Łodzi, Krakowa, Warszawy, Białegostoku, Słupska, Olsztyna oraz Poznania. Darowizny przekazane do Klinik pochodzą ze środków, które Fundacja DKMS otrzymała w ramach 1% w 2020r.

Urządzenia zakupione dzięki darowiźnie przekazanej naszemu szpitalowi przez Fundację DKMS, pozwala zapewnić bezpieczeństwo małym Pacjentom naszej Kliniki, ich rodzicom, którzy przebywają z dziećmi w trakcie długiego leczenia i pobytu w szpitalu, a także nam lekarzom oraz pielęgniarkom, abyśmy mogli skutecznie wykonywać swoją pracę i dbać o powrót Pacjentów do zdrowia. Urządzenie do dezynfekcji chroni przed zakażeniami COVID-19 i innymi drobnoustrojami przenoszonymi przez powietrze

– przekonuje prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak, Kierownika Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dar Fundacji DKMS dla 18 klinik hematoonkologicznych w Polsce

W 2020 roku Fundacja DKMS przeznaczyła 5 milionów złotych na pomoc 21 szpitalom i klinikom w całej Polsce. Znaczna część środków została przeznaczona na zakup niezbędnych materiałów ochrony osobistej (m.in. masek, gogli, przyłbic czy rękawic nitrylowych), które zostały wykorzystane do walki z koronawirusem. Fundacja pomagała także rozwiązywać pilne problemy związane z zapotrzebowaniem na wysokospecjalistyczny sprzęt w szpitalach. Umożliwiła m.in. zakup 12 kardiomonitorów, iluminatorów naczyniowych, zbiornika kriogenicznego oraz wirówki, a także dwóch cytometrów, 16 specjalistycznych łóżek szpitalnych oraz 3 wózków do transportu dzieci.

Współpraca z klinikami i szpitalami jest jednym z fundamentów . Program powstał w 2018 roku z inicjatywy Fundacji DKMS. Obejmuje on trzy obszary: (1) współpracę z klinikami i szpitalami w zakresie poprawy infrastruktury, zakupu sprzętu; (2) rehabilitację Pacjenta hematoonkologicznego na poziomie psychoonkologicznym, żywieniowym i mobilności ruchowej/fizycznej; (3) naukę – poprzez granty naukowe i wspieranie niekomercyjnych badań klinicznych. Program jest finansowany ze środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez darczyńców Fundacji DKMS, darowizn przekazanych w ramach 1% podatku oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację ze świadczonych przez nią usług koordynacji procedury pobrania szpiku bądź krwiotwórczych komórek.

Podobne wpisy