DKMS FOUNDATION FOR GIVING LIFE WSPIERA MŁODYCH NAUKOWCÓW W WALCE Z NOWOTWORAMI KRWI

DKMS Foundation for Giving Life przeznacza w sumie prawie 1 milion euro (ponad 1 milion dolarów) środków finansowych na wsparcie międzynarodowych badań nad nowotworami układu krwiotwórczego. Dofinansowanie to wesprze obiecujące projekty badawcze w dziedzinie terapii komórkowych, których celem jest zwiększenie szans przeżycia i wyleczenia pacjentów z nowotworami krwi. Kolejna edycja Grantu staruje już od 1 sierpnia! Z poprzedniej edycji wyłoniono już cztery młode badaczki, które otrzymają grant badawczy im.: John Hansen, każdy, o wartości 240 000 euro (270 000 dolarów). Dwa z czterech nagrodzonych projektów dotyczą komórek CAR-T.

02.03.2021

DKMS Foundation for Giving Life przeznacza w sumie prawie 1 milion euro (ponad 1 milion dolarów) środków finansowych na wsparcie międzynarodowych badań nad nowotworami układu krwiotwórczego. Dofinansowanie to wesprze obiecujące projekty badawcze w dziedzinie terapii komórkowych, których celem jest zwiększenie szans przeżycia i wyleczenia pacjentów z nowotworami krwi. Kolejna edycja Grantu staruje już od 1 sierpnia! Z poprzedniej edycji wyłoniono już cztery młode badaczki, które otrzymają grant badawczy im.: John Hansen, każdy, o wartości 240 000 euro (270 000 dolarów). Dwa z czterech nagrodzonych projektów dotyczą komórek CAR-T.

Czterech młodych naukowców z trzech krajów otrzyma Grant Badawczy im. John Hansen , stypendium badawcze Fundacji DKMS for Giving Life. Każda zwyciężczyni otrzyma 240 000 euro (270 000 dolarów) w okresie trzech lat. "Wszystkie cztery zwyciężczynie mają wyjątkową wiedzę", mówi Marcel van den Brink, prezes DKMS Foundation for Giving Life. "Ich innowacyjne i postępowe podejście do badań stanowi ważny wkład w badania nad nowotworami krwi i dla pacjentów na całym świecie". Uważamy, że ważne jest, aby ich wspierać. To sprawa bardzo bliska naszym sercom."

Również i w tym roku, laureatkami grantu są kobiety. Dr Cynthia Perez z Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) w Lozannie (temat pracy badawczej: "Exploiting SLAMF7 self-interactions to provide additional co-stimulation to CAR-T cells against multiple myeloma") i dr Andrea Schmidts z Massachusetts General Hospital Cancer Center w Charlestown ("CRISPR-based Modeling of Genetic Resistance to CAR-T Cell Therapy for Multiple Myeloma") obie skupiają się na tym samym aktualnym wyzwaniu w terapii szpiczaka mnogiego: braku skutecznej i trwałej odpowiedzi immunologicznej na komórki CAR-T. W ostatnich latach terapia komórkami CAR-T przyniosła zdumiewające rezultaty w leczeniu innych typów nowotworów krwi, jednak nie jest ona w pełni skuteczna w leczeniu szpiczaka mnogiego. Dr Perez bada potencjał białka SLAM7 a Dr Schmidts wykorzystuje nowe narzędzia edycji genów CRISPR do modelowania rozwoju mechanizmów oporności na terapię komórkami CAR-T. .

Podstawowe mechanizmy Graft-versus-Host Disease (GVHD), jednego z najczęstszych powikłań po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych i Graft-versus-Tumor, są przedmiotem prac dr Yiouli Ktena (“Defining the role and targets of T cell DNA methylation in control of graft-versus-host disease and the graft-versus-tumor effect after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation”). Dr Ktena bada, jak metylacja DNA reguluje komórki odpornościowe.

Dr Mirjam Belderbos (“What is the optimal stem cell source for transplantation? Population dynamics of post-transplant hematopoiesis using single cell analysis of somatic mutations”), która pracuje w Princess Máxima Center for Pediatric Oncology w Utrechcie, bada wpływ źródła komórek macierzystych na komórki macierzyste przeszczepiane pacjentom oraz czy krwiotwórcze komórki macierzyste pochodzące od członka rodziny, niespokrewnionego dorosłego dawcy lub dawcy krwi pępowinowej wpływają na rodzaj i częstotliwość mutacji w komórkach krwi.

Na nowe zgłoszenia czekamy od 1 sierpnia!

Od 1 sierpnia 2020 r. kolejni naukowcy z całego świata są ponownie zapraszani do składania wniosków o grant naukowy im. John Hansen na swój projekt badawczy. Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów kwalifikacyjnych, terminów i procedury ubiegania się o grant naukowy im. John Hansen 2020, prosimy odwiedzić stronę www.dkms.org/john-hansen-grant lub wysłać e-mail na adres grant@dkms.org..

DKMS - Aktywny w medycynie i nauce

DKMS jest znany jako największy na świecie rejestr dawców komórek macierzystych. To co istotne organizacja posiada także własny, wysoko wykwalifikowany zespół badawczy, jak również laboratorium najnowocześniejszych technologii w Dreźnie oraz szereg programów badawczych wykonujących prace medyczno-naukowe, które dadzą większej liczbę osób z nowotworami krwi drugą szansę na życie. "Rejestracja dawców komórek macierzystych to za mało", mówi Marcel van den Brink, prezes DKMS Foundation for Giving Life. "Prowadzenie postępu medycznego w tej dziedzinie jest równie ważne." Wsparcie dla przyszłych badaczy ma tu kluczową rolę do odegrania. Grant im. John Hanse (znany do 2019 roku jako Grand Badawczy Mechtild Harf ) jest przyznawany co roku od 2015 roku aż czterem utalentowanym, młodym naukowcom. Aby zakwalifikować się do wzięcia udziału w konkursie, kandydaci muszą w ciągu ostatnich dwunastu lat uzyskać tytuł doktora, magistra lub jego odpowiednik. Ich projekt badawczy powinien koncentrować się na terapii komórkowej i mieć na celu wspieranie i rozwijanie walki z nowotworami krwi w sposób zrównoważony i skuteczny.

John A. Hansen - Pionier i wielokrotny obrońca życia

DKMS for Giving Life nadało swoim stypendiom imię Johna A. Hansena, wybitnego onkologa i lidera w dziedzinie immunogenetyki w renomowanym Centrum Badań nad Nowotworami Freda Hutchinsona w Seattle. Jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych przyczyniły się do znacznego zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów komórek macierzystych krwi i szpiku kostnego, dając wielu pacjentom nową szansę na życie .Pozostawał w bliskich relacjach rodziną DKMS, będąc wieloletnim członkiem Zarządu Fundacji DKMS oraz Rady Lekarskiej DKMS. Po jego śmierci w wieku 76 lat, 31 lipca 2019 roku, Grand Badawczy im. Mechtild Harf został przemianowany na jego cześć.

O DKMS Foundation for Giving Life

DKMS Foundation for Giving Life jest organizacją macierzystą DKMS i skupia się między innymi na rozwijaniu projektów badawczych w dziedzinie pobierania i przeszczepiania komórek macierzystych. Graand Badawczy im. John Hansen , na cześć Johna Hansena, zapewnia wsparcie finansowe obiecującym i rozwijającym się badaczom w celu pogłębienia wiedzy na temat powikłań i strategii terapeutycznych w kontekście przeszczepu komórek krwiotwórczych i terapii komórkowych w nowotworach hematologicznych. Dotacja jest finansowana przez DKMS Foundati

Podobne wpisy