DKMS I SUNFLOWER FUND ŁĄCZĄ SIŁY W RPA

DKMS i The Sunflower Fund rozpoczynają wspólne działanie w Republice Południowej Afryki.

DKMS i The Sunflower Fund rozpoczynają wspólne działanie w Republice Południowej Afryki. Aby zapewnić jak największej liczbie Pacjentów chorych na nowotwory krwi drugą szansę na życie, organizacje utworzyły partnerstwo i będą współpracować jako "The Sunflower Fund partnered by DKMS.”

Obie organizacje łączy podobna historia (zarówno DKMS jak i The Sunflower Fund powstały z osobistej historii - z rodzin, które straciły bliską osobę) oraz misja znalezienie genetycznego bliźniaka dla każdego potrzebującego przeszczepienia pacjenta.

Co pięć minut ktoś w Republice Południowej Afryki dowiaduje się że jest chory na nowotwór krwi lub inne zagrażające życiu zaburzenia krwi, takie jak Talasemia. Dla wielu z tych pacjentów jedyną nadzieją na wyleczenie jest przeszczep komórek macierzystych od zgodnego dawcy. Niestety, liczba zarejestrowanych potencjalnych Dawców szpiku w RPA to niecałe 1% społeczeństwa.

Tylko jedna trzecia Pacjentów znajduje odpowiedniego Dawcę szpiku w swojej rodzinie. Większość z nich potrzebuje więc niespokrewnionego Dawcy, którego istotne cechy zgodności tkankowej, tzw. antygeny HLA, jak najbardziej odpowiadają cechom Pacjenta. Charakterystyka tkanek jest silnie uzależniona od pochodzenia etnicznego i różni się w zależności od genetyki i regionu. W związku z tym ustalenie zgodności jest znacznie bardziej złożone w porównaniu z pasującymi grupami krwi.

"Udany przeszczep komórek macierzystych wymaga dopasowania antygenów HLA. Lekarze na całym świecie codziennie rozpoczynają poszukiwania Dawców, aby ratować życie swoich pacjentów. Dopasowani Dawcy może pochodzić z każdego miejsca na świecie." mówi dr David Brittain, hematolog kliniczny, Albert Alberts Stem Cell Transplant Centre - Pretoria.

Dlatego też Sunflower Fund i DKMS połączyły siły w celu zarejestrowania jak największej liczby potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi o jak najbardziej zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym. Zwiększanie różnorodności puli Dawców poprzez współpracę międzynarodową ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o pomoc Pacjentom na całym świecie potrzebującym ratującego życie przeszczepienia komórek macierzystych krwi w szybkim znalezieniu ich bliźniaka genetycznego. Dzięki takim działaniom jesteśmy o krok bliżej do osiągnięcia naszego celu jakim jest znalezienie zgodnego Dawcy dla wszystkich potrzebujących przeszczepienia szpiku Pacjentów.

Podobne wpisy