DKMS wspiera młodych naukowców kwotą po 240 000 euro Wnioski można składać do 3 grudnia 2021r.

DKMS Foundation for Giving Life zaprasza młodych naukowców z całego świata do składania wniosków o grant badawczy im. Johna Hansena. Termin składania wniosków upływa 3 grudnia 2021 roku. Grant badawczy wynosi 240.000 euro każdy, jest wypłacany przez okres trzech lat. Taką kwotą Fundacja wspiera corocznie do czterech międzynarodowych młodych naukowców z obiecującymi projektami badawczymi w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii komórkowych.

01.10.2021

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie doktoratu lub porównywalnych kwalifikacji uzyskanych nie później niż osiem lat temu. Wszelkie informacje na temat trybu składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące grantu badawczego im. Johna Hansena dostępne są na platformie DKMS Professionals - professional.dkms.org/research-grant. W razie jakichkolwiek pytań można również kontaktować się z DKMS za pośrednictwem poczty elektronicznej: grant@dkms.org.

DKMS jest znana jako międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz Pacjentów walczących z nowotworami krwi, w której zarejestrowanych jest w niej ponad 10,9 mln potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. W swojej 30-letniej historii DKMS podarował już ponad 94 000 pacjentom cierpiącym na nowotwór krwi drugą szansę na życie. Ponadto Fundacja jest największym na świecie Ośrodkiem Dawców Szpiku, które prowadzi intensywne prace medyczne i naukowe, aby zwiększyć szanse na przeżycie i wyleczenie pacjentów walczących z nowotworami krwi.

Dopóki pacjenci będą zmagać się z nawrotem choroby lub umierać z powodu zagrażających życiu powikłań, takich jak choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, dopóty będziemy daleko od osiągnięcia naszego celu

- mówi Marcel van den Brink, Prezes Zarządu Fundacji DKMS.

Ważne jest dla nas, aby zwiększać postęp naukowy w tej niszowej dziedzinie medycyny. W ten sposób przyczyniamy się do dalszego rozwoju istniejących możliwości leczenia i odkrywania nowych.

Od 2015 roku ważnym filarem tych działań jest wspieranie młodych naukowców za pomocą grantu badawczego im. Johna Hansena (do 2019 roku: grant badawczy im. Mechtild Harf).

Doktor Katarina Riesner, doktor habilitowana w Charité Berlin jest jedną z laureatek grantu badawczego im. Johna Hansena 2019. Dzięki wsparciu z grantu poszukuje ona odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można w przyszłości zapobiegać lub skutecznie leczyć zagrażającą życiu chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi. W tym celu bada pewne geny ludzkiego metabolizmu w komórkach śródbłonka - komórkach, które wyściełają wszystkie naczynia krwionośne. W przyszłości geny te mogłyby być sterowane przez leki, aby zapobiec atakowaniu własnych komórek pacjenta przez przeszczepione krwiotwórcze komórki macierzyste. Niestety, około 30 do 60 procent wszystkich przeszczepionych pacjentów nadal zapada na to niebezpieczne powikłanie po transplantacji szpiku.

John A. Hansen, którego imieniem nazwano stypendium, był wybitnym onkologiem i zasłużonym immunogenetykiem w renomowanym Centrum Badań nad Nowotworami im. Freda Hutchinsona w Seattle. Dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych, ten pełen poświęcenia i współczucia lekarz wniósł znaczący wkład w zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego - a tym samym dał wielu pacjentom nową szansę na życie. Jako wieloletni członek zarządu DKMS Foundation for Giving Life oraz członek Rady Medycznej DKMS był głęboko związany z DKMS.

Platforma DKMS Professionals

Od kwietnia odwiedzający platformę DKMS Professionals professional.dkms.org mogą znaleźć tam więcej informacji na temat stypendiów oraz medycznej i naukowej pracy DKMS. Użytkownicy mogą na przykład zapoznać się z ciekawymi wiadomościami z DKMS Life Science Lab i Ośrodka Badań Klinicznych w Dreźnie, własnej jednostki badawczej DKMS. Jednym z obszarów zainteresowania naukowców jest dalsza optymalizacja doboru dawców w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania. Ośrodek Badań Klinicznych systematycznie poszukuje dodatkowych czynników immunogenetycznych, które pozytywnie wpływają na powodzenie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.

Zdjęcie: Dr hab. Katarina Riesner, naukowiec w Charité Berlin i laureatka grantu badawczego im. Johna Hansena 2019 © zasoby prywatne

Podobne wpisy