Aktualności

Nowa jakość dla pacjentów hematoonkologicznych. Otwarcie Oddziału Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych na WUM

22 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie Oddziału Klinicznego Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych przy Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. To ważny krok dla Fundacji DKMS, która sfinansowała wyposażenie placówki.

28.11.2022

- Jest to 20-łóżkowy oddział, na którym przede wszystkim mają być prowadzone zabiegi transplantacji komórek krwiotwórczych allogenicznych oraz innowacyjne terapie genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T – powiedział na uroczystym otwarciu prof. Grzegorz Basak, kierownik Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Supernowoczesny oddział spełnia najwyższe standardy sanitarne – zamontowano w nim specjalne filtry HEPA, a powietrze „wymieniane” jest od 8 do 12 razy na godzinę. Takie warunki znacznie redukują ryzyko zakażeń drogą wziewną – dodał prof. Basak.

Urządzenie i wyposażenie oddziału optymalizuje także warunki pracy personelu. W nowym oddziale jest też pokój spotkań z rodziną, w którym ciężko chorzy pacjenci mogą spotykać się w bezpiecznych warunkach z bliskimi.

Na otwarciu obecny był prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM. - Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna z punktu widzenia uczelni. Tutaj będzie rozwijana terapia CAR-T. A warto przypomnieć, że WUM jest liderem największego projektu w tym zakresie w kraju. To nasz sztandarowy projekt i bardzo się cieszę, że będzie mógł być kontynuowany w odpowiednich warunkach. Otwarcie nowego oddziału jest bardzo istotne również dla UCK WUM, ponieważ oznacza poszerzenie możliwości terapii dla naszych chorych – podkreślił prof. Gaciong.

To kolejny ważny projekt Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, w ramach którego Fundacja DKMS przekazała łącznie ponad 1,2 mln zł na zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wyposażenia placówki.

- Fundacja DKMS, jako Ośrodek Dawców Szpiku współpracuje z Kliniką Hematologii UCK WUM już od 12 lat, w zakresie pobierania krwiotwórczych komórek macierzystych od dawców zarejestrowanych w naszej bazie. Wsparcie finansowe Oddziału Transplantacji pod kierownictwem prof. Basaka to kolejny, naturalny krok w naszej wspólnej historii. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do powstania tego długo wyczekiwanego oddziału, który umożliwi leczenie Pacjentów w doskonałych warunkach, z dostępem do najnowocześniejszych terapii komórkowych. Nasze zaangażowanie było elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który stanowi uzupełnienie misji Fundacji DKMS. W jego ramach wspieramy ośrodki hematoonkologiczne m.in. poprzez zakup wyposażenia medycznego, a razem z organizacjami działającymi na rzecz chorych realizujemy szereg projektów, skierowanych do pacjentów i ich bliskich. Dzięki Programowi towarzyszymy Pacjentom w całym procesie leczenia hematoonkologicznego – od momentu diagnozy, aż do całkowitego powrotu do zdrowia – mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, prezes Fundacji DKMS.

Wśród partnerów wspierających inwestycję znalazła się także Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która ufundowała sprzęt rehabilitacyjny.

Oddział Kliniczny Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych przejmuje tymczasowo zadania dotychczasowego, mniejszego oddziału, gdzie były prowadzone transplantacje i leczeni chorzy na białaczki. Po jego wyremontowaniu utworzony zostanie osobny Pododdział Leczenia Białaczek, przejmujący tę grupę chorych. Ostatecznie, docelowo będzie funkcjonował 20-łóżkowy oddział transplantacyjny i 16-łóżkowy oddział białaczkowy, co znacznie zwiększy możliwości leczenia liczniejszej grupy obydwu grup chorych. Przeprowadzona inwestycja ma także związek z dynamicznym rozwojem w Ośrodku terapii genetycznie modyfikowanymi limfocytami CAR-T.


Inne aktualności