Aktualności

Prawie milion euro na badania nad nowotworami krwi

DKMS Foundation for Giving Life przyznała czterem młodym naukowcom Grant Badawczy im. Johna Hansena 2021. Każdy z nich otrzymał po 240 000 euro. Fundacja wspiera obiecujące międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii komórkowej.

12.04.2021

Po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych, wielu pacjentów z nowotworem krwi może szybko ponownie prowadzić prawie normalne życie. Jednakże, nie wszyscy pacjenci po przeszczepieniu są całkowicie wyleczeni. Nawroty i powikłania, takie jak choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, w której po przeszczepieniu mogą wystąpić zagrażające życiu reakcje odrzucenia, nadal stanowią poważne wyzwanie dla lekarzy i naukowców.

- Postęp w badaniach w dziedzinie terapii nowotworów krwi jest niezwykle ważny, ponieważ tylko w ten sposób możemy wygrać walkę z tą zagrażającą życiu chorobą

- mówi prof. dr Thomas Klingebiel, przewodniczący Rady Medycznej DKMS Foundation for Giving Life. Dlatego DKMS - poza swoim podstawowym celem funkcjonowania jako baza Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych - działa również na polu medyczno-naukowym, aby przyczynić się do poprawy rezultatów transplantacji, a tym samym do zwiększenia szans na życie pacjentów. Ważnym aspektem tych działań jest wspieranie młodych naukowców. Każdego roku Fundacja przyznaje Grant Badawczy im. Johna Hansena dla maksymalnie czterech młodych naukowców, co ma na celu zapewnienie postępu medycznego w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii komórkowej z myślą o przyszłości.

Podczas gdy w poprzednich dwóch latach przyznano granty tylko kobietom, w tym roku wśród wnioskodawców dominowali czterej młodzi mężczyźni, którzy przedstawili swoje pionierskie projekty badawcze:

Dr Ignazio Caruana, Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Transplantacji Komórek Macierzystych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Würzburgu, Niemcy (tytuł projektu: Indukowalne limfocyty CAR-T pochodzące z populacji stymulowanych peptydami oligoklonalnych limfocytów T dawcy,
z możliwością aktywacji i deaktywacji (on/off-switches) przeznaczone do celowanej immunoterapii
po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych)

Dr n. med. Shuichiro Takashima, Wydział Medycyny, Laboratorium Hanash, Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, USA (tytuł projektu: Sterowana przez STAT1 kontrola reakcji macierzystych komórek jelitowych na chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi w przewodzie pokarmowym)

Dr Esteban Arrieta-Bolaños, Instytut Eksperymentalnej Terapii Komórkowej, Szpital Uniwersytecki
w Essen, Niemcy (tytuł projektu: Wyjaśnienie wrażliwej na HLA-DM alloreaktywności limfocytów T HLA-DP: poszukiwanie nowych narzędzi w immunoterapii białaczek)

Dr Miguel Álvaro-Benito, Instytut Chemii i Biochemii, Wolny Uniwersytet Berliński, Niemcy (tytuł projektu: Poza klasykę: funkcjonalne profilowanie wariacji genetycznej ncHLAII).

Na zdjęciu od lewej do prawej: Esteban Arrieta-Bolaños, Miguel Álvaro-Benito, Ignazio Caruana, Shuichiro Takashima.

John A. Hansen, którego imieniem nazwano grant, był wieloletnim członkiem Zarządu DKMS Foundation for Giving Life oraz Rady Medycznej DKMS. Grant Badawczy im. Johna Hansena jest hołdem
dla dorobku jego życia jako cenionego na całym świecie i wybitnego onkologa, lidera w dziedzinie immunogenetyki oraz pełnego empatii lekarza o życzliwym sercu.

Więcej informacji na temat projektów badawczych grantobiorców z 2021 roku można znaleźć na stronie professional.dkms.org/research-publications/research-grant

Podobne wpisy