Szansa dla dzieci ze wznową białaczki - Fundacja DKMS krajowym sponsorem niekomercyjnego badania

Według statystyk, rocznie 4 na 100 000 dzieci choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną, a pomimo znaczącego postępu w leczeniu ALL u około 15-20% małych Pacjentów dochodzi do nawrotu choroby, który jest najczęstszą przyczyną zgonów.

02.03.2021

Według statystyk, rocznie 4 na 100 000 dzieci choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną, a pomimo znaczącego postępu w leczeniu ALL u około 15-20% małych Pacjentów dochodzi do nawrotu choroby, który jest najczęstszą przyczyną zgonów. Co można zrobić, żeby zwiększyć szanse na powrót do zdrowia dzieci, u których białaczka powróciła? Fundacja DKMS, widząc szansę na poprawę w obszarze leczenia, uruchomiła Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, o którym poinformowała podczas tegorocznej konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi. Ważną częścią tego programu jest wieloośrodkowe, niekomercyjne badanie, finansowane w Polsce przez Fundację DKMS, mające na celu optymalizację leczenia u dzieci. Jakie znaczenie będzie to miało dla małych Pacjentów onkohematologicznych?

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszą chorobą nowotworową w okresie dzieciństwa. Pomimo znaczącego postępu w leczeniu pierwszego rzutu tej choroby u około 15-20% dochodzi do jej nawrotu, który często kończy się śmiercią. Dotychczas w leczeniu wznowy białaczki limfoblastycznej nie uzyskano przełomu, a jedną z przyczyn był brak jednolitych protokołów terapeutycznych, które mogłyby pomóc w ustaleniu optymalnej ścieżki leczenia, z uwzględnieniem czynników ryzyka. Drugą niezwykle ważną przyczyną jest fakt, że w przypadku wznowy białaczki chemioterapia jest niewystarczająco skuteczna, ze względu na znaczną lekooporność komórek białaczkowych. Sytuację dzieci ma zmienić międzynarodowe badanie IntReAll 2010, którego celem jest poszukiwanie nowych metod leczenia, z użyciem leków biologicznych.

INTREALL 2010 – CZYLI BADANIE, DAJĄCE NADZIEJĘ

Badanie IntReAll 2010 jest już realizowane w większości krajów europejskich, a także w Japonii i Australii. Powołane w tym celu konsorcjum zrzesza ekspertów, specjalizujących się w nowotworach wieku dziecięcego, aby możliwe było wspólne wypracowanie innowacyjnych terapii. Celem specjalistów jest także przeprowadzenie największych na świecie badań klinicznych, poświęconych wznowie białaczki u dzieci - standardowego i wysokiego ryzyka,

które posłużą jako globalne wzorce leczenia. Specjaliści, optymalizując standardy opieki medycznej, diagnostyki i leczenia, dążą do zwiększenia wskaźnika przeżywalności chorych i ograniczenia toksycznego charakteru terapii. Dotychczas, w ramach projektu, zgromadzono niemal 300 europejskich placówek, a Polska, dołączając do tak dużego przedsięwzięcia, dzięki Fundacji DKMS, ma szansę przyczynić się do rozwoju hematoonkologii i przede wszystkim - realnie pomóc Pacjentom.

Co ważne, udział w projekcie polskich pacjentów umożliwia im bezpłatny dostęp do innowacyjnych leków oraz badań diagnostycznych. W Polsce badanie realizowane będzie w trzech ośrodkach:

  • Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi
  • Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

Od lewej: Joanna Górska, Prof. Ewa Gorczyńska, Prof. Jan Styczyński, dr. Tigran Torosian, Beata Białkowska-Cybula, Ewa Magnucka-Bowkiewicz

Do wznowy białaczki dochodzi u około 15-20% dzieci – to dużo. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zoptymalizować protokoły leczenia i wypracować procedury, które zmniejszą toksyczność stosowanych dotychczas terapii, a jednocześnie zwiększą szanse małych Pacjentów na powrót do zdrowia. Takie procedury udało się już wypracować w przypadku pierwszego rzutu choroby, więc działania wszystkich specjalistów, zaangażowanych w badanie IntReALL 2010, skupią się na wznowie chorobytłumaczy prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska z kliniki Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, krajowa koordynatorka badania klinicznego IntReALL 2010.

Międzynarodowe badanie, którego zostaliśmy krajowym sponsorem, to już kolejna inicjatywa, w którą się zaangażowaliśmy - i na pewno nie ostatnia. Badanie IntReAll 2010 to szansa na skuteczniejsze - i mniej toksyczne - leczenie wznowy białaczki limfoblastycznej u dzieci. Zależy nam na tym, żeby Polska była wśród krajów, które rozwijają onkohematologię i zmieniają codzienność chorych, a także ich rodzin. Dzięki uruchomieniu przez nas Programu Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów dzieci, zmagające się ze wznową choroby, będą miały dostęp do najlepszych, zoptymalizowanych procedur leczniczych - mówi Prezes Fundacji DKMS, Ewa Magnucka-Bowkiewicz.

To nie jedyne działanie realizowane przez Fundację DKMS w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Pod koniec 2018 roku, Fundacja przekazała Klinice Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku sprzęt do pobierania komórek macierzystych z krwi obwodowej. Do tej pory z aparatu skorzystało 40 osób - zarówno Dawcy szpiku z Fundacji DKMS, jak i pacjenci chorujący na szpiczaka mnogiego. A w tym miesiącu, do bydgoskiej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza, trafiło urządzenie CELLEX, służące do przeprowadzania zabiegów fotoferezy pozaustrojowej u pacjentów, będących po przeszczepieniu szpiku. Leczenie tą metodą znacznie poprawia stan zdrowia i pomaga pokonać nawet bardzo silne powikłania po przeszczepie. Obecnie trwa zgłaszanie wniosków po „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Angażowanie się w takie projekty daje nam - Fundacji DKMS - satysfakcję, że możemy pomóc rozwijać polską hematoonkologię, a Pacjentom i ich rodzinom – dać nadzieję na powrót do zdrowia – dodaje Ewa Magnucka-Bowkiewicz.

Podobne wpisy