Przekaż 1 procent podatku dla Fundacji DKMS

Wpisz w PIT KRS 0000 318 602, by pomóc nam zarejestrować nowych Dawców szpiku i wspierać Pacjentów chorych na nowotwory krwi.

W domu, w pracy, w relacjach z bliskimi, zawsze starasz się dawać z siebie 100%? Fantastycznie! Ale czy wiesz, że czasami można zrobić o wiele mniej, a efekt tego i tak będzie spektakularny?

Dzięki środkom z jednego 1% wesprzemy Pacjentów oraz polską transplantologię i hematologię!

Aktywności Fundacji DKMS to nie tylko działania Ośrodka Dawców Szpiku, takie jak rejestracja nowych Dawców, czy koordynacja procesu pobrań szpiku od Dawców z naszej bazy. Dbamy również o dobro Pacjentów chorych na nowotwory krwi. Staramy się jak najlepiej poznać ich potrzeby i poprawić jakość ich leczenia oraz rekonwalescencji, dając im wsparcie w każdy możliwy sposób. Otrzymane fundusze przeznaczymy m.in. na poprawienie jakości leczenia Pacjentów hematoonkologicznych oraz sfinansowanie zakupu specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu dla wielu szpitali i klinik hematologicznych na terenie Polski.

WSPARCIE PACJENTÓW: dieta pomoc psychologiczna rehabilitacja

WSPARCIE SZPITALI: zakup urządzeń medycznych budowa/rozbudowa/remont oddziałów

Przekaż 1% podatku podczas rozliczania tegorocznego PITa. Twój 1% pomoże nam zarejestrować nowych potencjalnych Dawców i skutecznie wspierać Pacjentów chorych na nowotwory krwi.

Dlaczego to takie ważne?

W Polsce co 40 minut ktoś słyszy diagnozę: białaczka. Dla wielu osób cierpiących na nowotwory krwi jedną szansą na szczęśliwy powrót do zdrowia jest przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Niestety wielu Pacjentów ciągle jeszcze nie znalazło swojego genetycznego bliźniaka.


1% podatku, który przekażesz Fundacji DKMS, pozwoli zarejestrować nowych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Jednym kliknięciem możesz pomóc nam dopisać szczęśliwe zakończenie do niejednej historii!

Razem możemy jeszcze więcej!

Czy wiesz, że…

  • 14,8 mln podatników w 2020 r. przekazało swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego*.
  • 75% Polaków deklaruje, że składa swoje zeznanie podatkowe online**.
  • Ma to sens! Co pomaga nam podjąć decyzję, którą organizację pożytku publicznego wesprzeć? Aż 7 na 10 osób kieruje się sugestią lub prośbą rodziny i znajomych**.

JAK ROZLICZYĆ PIT?

PROSTA INSTRUKCJA - JAK ROZLICZYĆ SWÓJ PIT?

Wybór organizacji pożytku publicznego

Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie 1% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja DKMS 0000 318 602

W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Rubryka „Cel szczegółowy”W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

Wyrażenie zgody na udostępnienie danychMasz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku, dzięki temu organizacja będzie mogła podziękować Ci za 1% podatku.

Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPPUrząd skarbowy przekaże pieniądze (z 1% podatku należnego) na konto wybranej organizacji w okresie od lipca do sierpnia, w roku podatkowym, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
  • emerytami i rencistami, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1%.
DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ PIT?

W roku 2021 obowiązywać będą następujące terminy składania deklaracji PIT:

Od dnia 15 lutego do 2 marca 2021 roku:PIT-28SPIT 28 (ryczałt)

Od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku:PIT-36/PIT-36S (pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobierania podatku, obniżenie dochodów o straty z lat ubiegłych)PIT-36L/PIT-36LS (pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym)PIT-39 (nieruchomości)PIT-OP (oświadczenie emeryta / rencisty o przekazaniu 1% podatku dla OPP)

Od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku:PIT-37 (m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści)PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)PIT-40A

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowy...

JAK MOŻESZ ZŁOŻYĆ FORMULARZ PIT?

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć:Przez Internet:
– poprzez e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
– wysyłamy je w formie elektronicznej za pomocą programu do rozliczeń (wypełnij deklarację online >>>)Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu SkarbowegoKorespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego


Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE 1% PODATKU

GDZIE WPISAĆ NR KRS?

Jeśli składasz deklarację:

PIT-36 – pozycja gdzie trzeba wpisać nr KRS - 472/ pozycja gdzie trzeba wpisać kwotę 1% podatku - 473

PIT-36L – pozycja 163/ pozycja164

PIT 37 – pozycja 132/ pozycja 133

PIT 38 – pozycja 62/pozycja 63


Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu Fundacja DKMS otrzyma Twoje dane i będzie mgła podziękować Ci za 1 % podatku. W innym przypadku otrzyma tylko anonimową kwotę.

CZY MOŻNA JEDNOCZEŚNIE ODLICZYĆ DAROWIZNĘ I PRZEKAZAĆ 1%?

Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji i powinna być wpłacona w roku podatkowym 2020 (czyli do 31.12.2020). Wszystkie regularne i jednorazowe darowizny można odliczyć od podatku. W związku z darowiznami na wsparcie walki z COVID zostały ustalone szczegółowe wytyczne tutaj:www.podatki.gov.pl/pit/covid-19-pit/

CZY PRZEZ E-PIT MOGĘ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

TAK. Od 2019 roku Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 mogą rozliczyć się on-line poprzez e-PIT. Jednak także w tym przypadku podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1% podatku. Formularz przygotowany przez urząd zawiera KRS organizacji, której podatnik przekazał swój 1% w ubiegłorocznym rozliczeniu. Można jednak dokonać zmiany tego ustawienia w następujący sposób:
1. Podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
2. Podatnik musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) lub może zalogować się używając profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. W prosty sposób można również zmienić wybraną organizację. Jeżeli nie wybrałeś jeszcze organizacji lub chcesz ją zmienić, to zachęcamy Cię do wybrania naszej Fundacji.
W odpowiednie pole wpisz KRS 0000 318 602.

Chcesz rozliczyć się w ten sposób? Wejdź na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Masz więcej pytań o e-PIT? Wejdź na
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/#co-to-je...

EMERYCI I RENCIŚCI - PIT OP

JESTEŚ EMERYTEM LUB RENCISTĄ? ZOBACZ, JAK W PROSTY SPOSÓB MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1%.

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:
jesteś emerytem lub rencistą,dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r.,nie uzyskałeś w 2020 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.


Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP?

W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.

W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za Ciebie zrobi urząd skarbowy.

Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Formularze

PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach:

Pobierz formularz do druku

CO TO JEST PIT OP?

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:
jesteś emerytem lub rencistą,dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2020 r.,nie uzyskałeś w 2020 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.


Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP?

W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.

W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za Ciebie zrobi urząd skarbowy.

Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Formularze

PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach: Pobierz formularz do druku

Darmowy Program PIT dostarcza www.iwop.pl Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP www.pitax.pl.

*źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp

**źródło: raport KPMG “Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019”

Ta strona została zaktualizowana. Prosimy odśwież ją.