Logistics

W jaki sposób chronione są dane osobowe Dawców?

Zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa, która określa stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych naszych Dawców. Polityka ta opisuje zasady przechowywania i i przetwarzania danych w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny do poziomu ryzyka stopień zabezpieczeń, w tym ochronę przed niepowołanym dostępem osób trzecich, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, a w szczególności przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Aby upewnić się, że rozwiązania i zasady określone w naszej polityce bezpieczeństwa są właściwe, przeprowadzamy okresowe audyty bezpieczeństwa w Fundacji.

Dbając o zapewnienie odpowiednich środków ochrony, wszystkie nasze systemy projektujemy z myślą o ochronie danych osobowych oraz zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa połączeń. Nasze serwisy przy przetwarzaniu danych stosują wyłącznie połączenia szyfrowane (zabezpieczone protokołem SSL), zapewniające bezpieczeństwo transmisji. Stosowanie takiego podejścia ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

Procedury bezpieczeństwa danych, które stosujemy, minimalizują zakres przetwarzanych danych osobowych, które są przechowywane w wydzielonych bazach danych i systemach CRM.

Wszystkie nasze systemy objęte są mechanizmami zapewniającymi dostępność danych z możliwością przywrócenia kopii zapasowej w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Zgodnie z RODO nasza polityka bezpieczeństwa oraz wewnętrzne procedury określają, aby przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Dotyczy to ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności.

Więcej informacji odnośnie ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Fundacji DKMS dostępnej tutaj https://www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.