KRS 0000 318 602

Przekaż nam 1% swojego podatku na rejestrację potencjalnych Dawców szpiku! Daj szansę na życie pacjentom, którzy walczą z białaczką i innymi nowotworami krwi.

W ciągu 10 lat zaufało nam ponad 1,2 miliona Polaków, którzy zarejestrowali się w bazie Fundacji DKMS jako potencjalni Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. Każda z tych osób zwiększa szanse na życie Pacjentów chorujących na nowotwory krwi, którzy potrzebują przeszczepienia. Pomimo licznej bazy, wciąż co piąty Pacjent nie może znaleźć Dawcy. Wierzymy, że wspólnie z Tobą możemy to zmienić! Koszt rejestracji każdego potencjalnego Dawcy to 180 zł. Przekaż swój 1% Fundacji DKMS i pomóż nam walczyć z nowotworami krwi!

Liczy się każda złotówka, również ta przekazana jako 1% Twojego podatku.

1% dla Fundacji DKMS

Wesprzyj nas!

W 2018 roku chcemy zarejestrować kolejnych 220 000 potencjalnych Dawców szpiku, a koszt rejestracji i przebadania jednej osoby wynosi 180 PLN. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy w stanie zarejestrować i przebadać jeszcze większą liczbę potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, a tym samym dać więcej szans na nowe życie Pacjentom na całym świecie!

Możesz też włączyć się w nasze starania o pozyskanie 1% podatku na rzecz rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i walki z nowotworami krwi!

Angela sesja zdjęciowa w Fundacji DKMS

Wyślij nasz numer KRS bezpośrednio do swojej księgowej jeśli nie wypełniasz swojego formularza PIT osobiście. Wystarczy kliknać przycisk poniżej.

Zdjęcie z sesji biurowej dla Fundacji DKMS

Poinformuj swojego pracodawcę, który rozlicza pracowników, o możliwości przekazania 1% podatku na DKMS. Możesz zachęcić też współpracowników.

Kamil Goll z mamą

Wyślij informację do swojej rodziny oraz znajomych o możliwości przekazania 1% podatku na działalność Fundacji DKMS. Zainspiruj bliskich!

Najważniejsze pytania dotyczące 1% podatku

Jaki numer KRS ma fundacja DKMS?

Numer KRS to 0000318602

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
 • Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć fundację DKMS – wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą zeznanie podatkowe. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

  Do kiedy należy złożyć PIT?

  W roku 2018 obowiązywać będą następujące terminy składania deklaracji PIT:

  Do 1 lutego 2018:

 • PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
 • PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
 • PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)
 • Do 29 lutego 2018:

 • PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
 • PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
 • Do 30 kwietnia 2018:

 • PIT 36 (za działalność gospodarczą)
 • PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
 • PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
 • PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
 • PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)
 • 1% podatku przekazujemy w tym samym czasie, gdy rozliczamy się z urzędem skarbowym. Warto dokonać tego w odpowiednim czasie, by nie narazić się na kary finansowe oraz dać szansę organizacjom pożytku publicznego (OPP) do uzyskania 1% podatku. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 1 stycznia 2004 roku, każda osoba fizyczna wykazująca należy podatek i składająca rozliczenie PIT, może wspomóc wybraną fundację 1% podatku.

  Jak możesz złozyć formularze?

  Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć: :

 • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
 • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej (wypełnij deklarację online >>>)
 • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

  Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę i przekazać 1%?

  Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji i powinna być wpłacona w roku podatkowym 2016 (czyli do 31.12.2016). Wszystkie regularne i jednorazowe darowizny można odliczyć od podatku.

  Jak wykonać rozliczenie PIT, by wspomóc fundacje?

  Chcąc przekazać 1% podatku, wykonujesz rozliczenie PIT tak jak do tej pory. Musisz jednak pamiętać o uzupełnieniu odpowiedniej rubryki – tylko wtedy urząd skarbowy zaakcentuje twój wniosek i przekaże „darowiznę”. Istotne znaczenie ma podanie prawidłowego numeru KRS i kwoty – nie wyższej niż 1% należnego podatku, program do rozliczenia PIT, sam wyliczy tę kwotę.

  Gdzie wpisać nr KRS?

  Jeśli składasz deklarację:

 • PIT-36 - uzupełnij pozycję 308 i pozycję 309,
 • PIT-36L – wypełnij poz. 94 i poz. 95,
 • PIT-37 – uzupełnij rubrykę w poz. 131 i poz. 132,
 • PIT-38 – wypełnij poz. 57 i poz. 58.
 • Pamiętaj aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu fundacja DKMS otrzyma Twoje dane i będzie mgła podziękować Ci za 1 % podatku. W innym przypadku otrzyma tylko anonimową kwotę.

  Prosta instrukcja jak powinieneś rozliczyć swój PIT?

 • Wybór organizacji pożytku publicznego
 • Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chciałbyś przekazać 1% swojego podatku.

 • Wypełnienie zeznania rocznego PIT
 • Przekazanie 1% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja DKMS 0000318602

  W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 • Rubryka „Cel szczegółowy”
 • W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

 • Wyrażenie zgody na udostępnienie danych
 • Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku, dzięki temu Fundacja DKMS będzie mogła podziękować Ci za 1% podatku.

 • Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
 • Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podanik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

  Przekaż 1% podatku!

  Pomożesz? Bo możesz- masz to w genach!

  KRS 0000 318 602

  Zapamiętaj KRS