KRS 0000 318 602

W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Wielu pacjentów jednak wciąż pozostaje bez swojego genetycznego bliźniaka.

Wierzymy, że wspólnie z Tobą możemy to zmienić! Prosimy, przekaż 1% podatku na rejestrację potencjalnych Dawców szpiku. Daj szansę na życie Pacjentom.

Najważniejsze pytania dotyczące 1% podatku

Nowość! Co to jest e-PIT?

W 2019 roku zmieniona została forma rozliczenia podatku. Podatnicy mogą skorzystać z formularza PIT częściowo wypełnionego za nich przez Urząd Skarbowy. Jednak także w tym przypadku podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1% podatku. Formularz przygotowany przez urząd zawiera KRS organizacji, której podatnik przekazał swój 1% w ubiegłorocznym rozliczeniu. Można jednak dokonać zmiany tego ustawienia w następujący sposób:
1. Podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
2. Podatnik musi podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) lub może zalogować się używając profilu zaufanego.

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. W prosty sposób można również zmienić wybraną organizację. Jeżeli nie wybrałeś jeszcze organizacji lub chcesz ją zmienić, to zachęcamy Cię do wybrania naszej Fundacji.
W odpowiednie pole wpisz KRS 0000 318 602.

Chcesz rozliczyć się w ten sposób? Wejdź na https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
Masz więcej pytań o e-PIT? Wejdź na
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/pytania-i-odpowiedzi/#co-to-je...

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
 • emerytami i rencistami, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1%.
 • Jaki numer KRS ma fundacja DKMS?

  KRS 0000 318 602

  Do kiedy należy złożyć PIT?

  W roku 2020 obowiązywać będą następujące terminy składania deklaracji PIT:

  Od dnia 15 lutego do 2 marca 2020 roku:

 • PIT-28S
 • PIT 28 (ryczałt)

 • Od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku:

 • PIT-36/PIT-36S (pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobierania podatku, obniżenie dochodów o straty z lat ubiegłych)
 • PIT-36L/PIT-36LS (pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym)
 • PIT-39 (nieruchomości)
 • PIT-OP (oświadczenie emeryta / rencisty o przekazaniu 1% podatku dla OPP)

 • Od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku:

 • PIT-37 (m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści)
 • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
 • PIT-40A

 • Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/terminy-zlozenia-zeznan-podatkowy...

  Jak możesz złożyć formularz PIT?

  Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć:

 • Przez Internet:
  – poprzez e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
  – wysyłamy je w formie elektronicznej za pomocą programu do rozliczeń (wypełnij deklarację online >>>)
 • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
 • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego

 • Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

  Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę i przekazać 1%?

  Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji i powinna być wpłacona w roku podatkowym 2019 (czyli do 31.12.2019). Wszystkie regularne i jednorazowe darowizny można odliczyć od podatku.

  Jak wykonać rozliczenie PIT, by wspomóc fundację?

  Chcąc przekazać 1% podatku, wykonujesz rozliczenie PIT tak jak do tej pory. Jeżeli rozliczasz się poprzez „Twój e-PIT", wszelkie informacje oraz instrukcję znajdziesz pod linkiem:
  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-uslu...

  Musisz jednak pamiętać o uzupełnieniu odpowiedniej rubryki – tylko wtedy urząd skarbowy zaakceptuje Twój wniosek i przekaże nam Twój 1%. Istotne znaczenie ma podanie prawidłowego numeru KRS i kwoty – nie wyższej niż 1% należnego podatku. Program do rozliczenia PIT sam wyliczy tę kwotę.

  Gdzie wpisać nr KRS?

  Jeśli składasz deklarację:

 • PIT-36 – uzupełnij pozycję 308 i pozycję 309,
 • PIT-36L – wypełnij poz. 94 i poz. 95,
 • PIT-37 – uzupełnij rubrykę w poz. 131 i poz. 132,
 • PIT-38 – wypełnij poz. 57 i poz. 58.

 • Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu Fundacja DKMS otrzyma Twoje dane i będzie mgła podziękować Ci za 1 % podatku. W innym przypadku otrzyma tylko anonimową kwotę.

  Prosta instrukcja - jak rozliczyć swój PIT?

 • Wybór organizacji pożytku publicznego
 • Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku.

 • Wypełnienie zeznania rocznego PIT
 • Przekazanie 1% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja DKMS 0000 318 602

  W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 • Rubryka „Cel szczegółowy”
 • W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

 • Wyrażenie zgody na udostępnienie danych
 • Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku, dzięki temu organizacja będzie mogła podziękować Ci za 1% podatku.

 • Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
 • Urząd skarbowy przekaże pieniądze (z 1% podatku należnego) na konto wybranej organizacji w okresie od lipca do sierpnia, w roku podatkowym, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podatnik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

  Jesteś emerytem lub rencistą? Zobacz, jak w prosty sposób możesz przekazać 1%.

  Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:

 • jesteś emerytem lub rencistą,
 • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2019 r.,
 • nie uzyskałeś w 2019 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

 • Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP?

  W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.

  W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za Ciebie zrobi urząd skarbowy.

  Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

  Od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

  Formularze

  PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach:

  Pobierz formularz do druku

  Co to jest PIT OP?

  PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP).

  Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP?

  Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli:

 • jesteś emerytem lub rencistą,
 • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2019 r.,
 • nie uzyskałeś w 2019 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

 • Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP?

  W poprzednich latach, jeśli dostałeś od organu rentowego rozliczenie na formularzu PIT-40A i chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzisz czas i zmniejszysz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają choćby z przepisywania danych z informacji PIT-40A od organu rentowego czy błędów rachunkowych.

  W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za Ciebie zrobi urząd skarbowy.

  Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?

  Od 15 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.

  Formularze

  PIT-OP złożysz w formie elektronicznej lub papierowej na poniższych formularzach: Pobierz formularz do druku

  LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA. PRZEKAŻ NAM 1% SWOJEGO PODATKU.
  Jeśli przekażesz 1%, będziemy mogli zarejestrować nowych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych i dać szansę na nowe życie Pacjentom na całym świecie. Koszt przebadania jednej osoby wynosi 180 zł. Liczy się każda pomoc!
  Angela sesja zdjęciowa w Fundacji DKMS

  Wyślij nasz numer KRS bezpośrednio do swojej księgowej jeśli nie wypełniasz swojego formularza PIT osobiście. Wystarczy kliknać przycisk poniżej.

  Zdjęcie z sesji biurowej dla Fundacji DKMS

  Poinformuj swojego pracodawcę, który rozlicza pracowników, o możliwości przekazania 1% podatku na DKMS. Możesz zachęcić też współpracowników.

  Kamil Goll z mamą

  Wyślij informację do swojej rodziny oraz znajomych o możliwości przekazania 1% podatku na działalność Fundacji DKMS. Zainspiruj bliskich!

  Przekaż 1% podatku!

  Pomożesz? Bo możesz- masz to w genach!

  KRS 0000 318 602

  Zapamiętaj KRS

  Darmowy Program PIT dostarcza www.iwop.pl Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP www.pitax.pl.