KRS 0000 318 602

Przekaż nam 1% swojego podatku na rejestrację potencjalnych Dawców szpiku! Daj szansę na życie pacjentom, którzy walczą z białaczką i innymi nowotworami krwi.

W ciągu 10 lat zaufało nam ponad 1,4 miliona Polaków, którzy zarejestrowali się w bazie Fundacji DKMS jako potencjalni Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych. Każda z tych osób zwiększa szanse na życie Pacjentów chorujących na nowotwory krwi, którzy potrzebują przeszczepienia. Pomimo licznej bazy, wciąż co piąty Pacjent nie może znaleźć Dawcy. Wierzymy, że wspólnie z Tobą możemy to zmienić! Koszt rejestracji każdego potencjalnego Dawcy to 180 zł. Przekaż swój 1% Fundacji DKMS i pomóż nam walczyć z nowotworami krwi!

Najważniejsze pytania dotyczące 1% podatku

Jaki numer KRS ma fundacja DKMS?

Numer KRS to 0000318602

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
 • emerytami i rencistami, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1%.
 • Do kiedy należy złożyć PIT?

  W roku 2018 obowiązywać będą następujące terminy składania deklaracji PIT:

  Do 1 lutego 2018:

 • PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
 • PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
 • PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)
 • Do 29 lutego 2018:

 • PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
 • PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
 • Do 30 kwietnia 2018:

 • PIT 36 (za działalność gospodarczą)
 • PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
 • PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
 • PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
 • PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

 • 1% podatku przekazujemy w momencie rozliczania się z urzędem skarbowym. Zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 1 stycznia 2004 roku, każda osoba fizyczna wykazująca należny podatek i składająca rozliczenie PIT, może wspomóc wybraną fundację 1% podatku.

  Jak możesz złożyć formularze?

  Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć: :

 • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
 • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej (wypełnij deklarację online >>>)
 • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

  Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę i przekazać 1%?

  Tak, można. Darowizna jest osobnym sposobem wsparcia organizacji i powinna być wpłacona w roku podatkowym 2016 (czyli do 31.12.2016). Wszystkie regularne i jednorazowe darowizny można odliczyć od podatku.

  Jak wykonać rozliczenie PIT, by wspomóc fundacje?

  Chcąc przekazać 1% podatku, wykonujesz rozliczenie PIT tak jak do tej pory. Musisz jednak pamiętać o uzupełnieniu odpowiedniej rubryki – tylko wtedy urząd skarbowy zaakcentuje twój wniosek i przekaże „darowiznę”. Istotne znaczenie ma podanie prawidłowego numeru KRS i kwoty – nie wyższej niż 1% należnego podatku, program do rozliczenia PIT, sam wyliczy tę kwotę.

  Gdzie wpisać nr KRS?

  Jeśli składasz deklarację:

 • PIT-36 - uzupełnij pozycję 308 i pozycję 309,
 • PIT-36L – wypełnij poz. 94 i poz. 95,
 • PIT-37 – uzupełnij rubrykę w poz. 131 i poz. 132,
 • PIT-38 – wypełnij poz. 57 i poz. 58.
 • Pamiętaj aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, dzięki temu fundacja DKMS otrzyma Twoje dane i będzie mgła podziękować Ci za 1 % podatku. W innym przypadku otrzyma tylko anonimową kwotę.

  Prosta instrukcja jak powinieneś rozliczyć swój PIT?

 • Wybór organizacji pożytku publicznego
 • Jako podatnik sam wybierasz organizację pożytku publicznego, której chciałbyś przekazać 1% swojego podatku.

 • Wypełnienie zeznania rocznego PIT
 • Przekazanie 1% jest niezwykle proste. Wystarczy, że wypełnisz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38. Po wyliczeniu, ile podatku powinieneś zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” powinieneś wpisać numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) czyli np. Fundacja DKMS 0000318602

  W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą chcesz przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 • Rubryka „Cel szczegółowy”
 • W składanym przez Ciebie zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w Twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

 • Wyrażenie zgody na udostępnienie danych
 • Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku, dzięki temu Fundacja DKMS będzie mogła podziękować Ci za 1% podatku.

 • Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
 • Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Jako podanik nie możesz podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

  Jesteś emerytem lub rencistą? Zobacz jak w prosty sposób możesz przekazać 1%.

  Czym jest PIT-OP?

  Jest oświadczeniem, w którym emeryt i rencista deklaruje chęć przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

  Kto składa PIT-OP?

  Emeryci i renciści, którzy otrzymali od ZUS formularz PIT-40A, a którzy chcą w prosty sposób wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego swoim 1%.

  W jakich terminach można składać PIT-OP?

  PIT-OP można złożyć w Urzędzie Skarbowym od początku stycznia do 30 kwietnia 2018 roku.

  Czemu warto złożyć PIT-OP?

  Jednostronicowe oświadczenie wymaga podania tylko kilku informacji i wskazania numeru KRS organizacji pożytku publicznego. Wypełnienie go zajmuje nie więcej niż 3 minuty, a korzyść dla organizacji pożytku publicznego, które otrzymają 1% jest bardzo duża..

  Czy złożenie PIT-OP jest obowiązkowe?

  PIT-OP jest dobrowolnym oświadczeniem, ułatwiającym emerytom i rencistom, wsparcie swoim 1% organizacji pożytku publicznego.

  Liczy się każda złotówka, również ta przekazana jako 1% Twojego podatku.

  1% dla Fundacji DKMS

  Wesprzyj nas!

  W 2019 roku chcemy zarejestrować kolejnych 210 000 potencjalnych Dawców szpiku, a koszt rejestracji i przebadania jednej osoby wynosi 180 PLN. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy w stanie zarejestrować i przebadać jeszcze większą liczbę potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, a tym samym dać więcej szans na nowe życie Pacjentom na całym świecie!

  Możesz też włączyć się w nasze starania o pozyskanie 1% podatku na rzecz rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i walki z nowotworami krwi!

  Angela sesja zdjęciowa w Fundacji DKMS

  Wyślij nasz numer KRS bezpośrednio do swojej księgowej jeśli nie wypełniasz swojego formularza PIT osobiście. Wystarczy kliknać przycisk poniżej.

  Zdjęcie z sesji biurowej dla Fundacji DKMS

  Poinformuj swojego pracodawcę, który rozlicza pracowników, o możliwości przekazania 1% podatku na DKMS. Możesz zachęcić też współpracowników.

  Kamil Goll z mamą

  Wyślij informację do swojej rodziny oraz znajomych o możliwości przekazania 1% podatku na działalność Fundacji DKMS. Zainspiruj bliskich!

  Przekaż 1% podatku!

  Pomożesz? Bo możesz- masz to w genach!

  KRS 0000 318 602

  Zapamiętaj KRS

  Darmowy Program PIT dostarcza www.iwop.pl Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP www.pitax.pl.