Informacje dla szkoły

Droga Szkoło, szkolne mury to miejsce, gdzie kolejne pokolenia uczniów uczą się wszelkich postaw, które wykorzystują przez resztę swojego życia. Czas edukacji jest kluczowy dla ugruntowania w młodych ludziach postaw prospołecznych i uwrażliwienia ich na ludzkie cierpienie. Wierzymy, że wspólnie przeprowadzając akcję #KOMÓRKOMANIA będziemy mieli szansę na przekazanie nowym pokoleniom tej niezbędnej wiedzy.

Weź udział w projekcie #KOMÓRKOMANIA!

Wyślij zgłoszenie

Dlaczego warto się zaangażować?

  • Twoja szkoła będzie miała realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie,
  • przyłączysz się do budowania wspólnoty opartej na wzajemnej pomocy i otwartej komunikacji,
  • sprawisz się Polska będzie krajem bardziej otwartym i przyjaznym poprzez zaangażowanie środowiska szkoły w ponadnarodową inicjatywę dawstwa szpiku,
  • Twoja szkoła zyska „Certyfikat Szkoły z Życiem” będącym świadectwem uczestnictwa w akcji.

Jak mogę pomóc?

  • poprzez wyznaczenie nauczyciela, który będzie inicjatorem akcji i udzielenia mu niezbędnego wsparcia podczas organizacji akcji,
  • poprzez umożliwienie przeprowadzenia rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych będących jednocześnie finałem akcji edukacyjno-informacyjnej #KOMÓRKOMANIA w ramach wyznaczonych godzin (również podczas zajęć lekcyjnych) na terenie szkoły,
  • poprzez wyrażenie oficjalnej zgody na przeprowadzenie na terenie szkoły akcji edukacyjno-informacyjnej połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych oraz ze zbiórką publiczną na terenie szkoły,
  • poprzez rozesłanie informacji do rodziców dotyczącej planowanej akcji #KOMÓRKOMANIA, w której zawarte będą informacje dotyczące dawstwa szpiku oraz zaproszenie na samą akcję rejestracji.

pomoce naukowe

Dawczyni faktyczna z projektu Komórkomania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół w ramach współpracy, Fundacja udostępnia materiały edukacyjne dedykowane akcji #KOMÓRKOMANIA: scenariusze zajęć lekcyjnych (przygotowane przez WCIES – Instytucję Edukacyjną m.st Warszawy), prezentację wraz ze skryptem, a także filmy i materiały promocyjne w postaci plakatów i ulotek, które są niezbędne do przeprowadzenia akcji. Znajdziesz je w zakładce materiały do pobrania.

Certyfikat "Szkoła z życiem"

szkoła z zyciem

Każda szkoła, która zaangażuje się w przeprowadzenia akcji #KOMÓRKOMANIA otrzyma oficjalny Certyfikat „Szkoły z Życiem”, przyznany przez Fundację DKMS oraz partnera projektu. Warunkiem przyznania „Certyfikatu szkoły z Życiem” jest:
- zakończenie z sukcesem akcji #KOMÓRKOMANIA, która realizuje właściwe postawy prospołeczne związane z promocją zdrowia i ratowaniem życia Pacjentów dotkniętych nowotworami krwi,
- przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej #KOMÓRKOMANIA korzystając z udostępnionych przez Fundację DKMS materiałów edukacyjnych, które sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu uczniów i kształtują ich prawidłowe postawy społeczne,
- zorganizowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach finału akcji #KOMÓRKOMANIA dając uczniom możliwość ich angażu w pracę wolontariacką.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU #KOMÓRKOMANIA!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I WEŹ UDZIAŁ W AKCJI