O Fundacji DKMS

Fundacja DKMS – Działania edukacyjne i świadomościowe

Fundacja DKMS jako Ośrodek Dawców Szpiku zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem potencjalnych Dawców alogenicznych (niespokrewnionych) szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych. Jest to nasze główne zadanie, ale jego realizacja nie byłaby możliwa bez działań edukacyjnych i świadomościowych.

23.08.2021

W związku z powyższym wypracowaliśmy w Fundacji szereg działań i projektów, które mają na celu zbudować świadomość społeczną oraz propagować ideę dawstwa szpiku. Poniżej pokrótce je scharakteryzowano:

Projekt Naszpikuj się wiedzą

Jest to projekt edukacyjny realizowany w naszej fundacji od 2017 roku. W ramach projektu na naszej stronie internetowej są publikowane artykuły edukacyjne transplantacji krwiotwórczych komórek oraz dawstwa szpiku. Poruszamy tam także zagadnienia dotyczące chorób nowotworowych układu krwiotwórczego i ich diagnostykę oraz leczenie między innymi jak przygotować się do morfologii krwi i jak czytać wyniki. Ponadto poruszamy tematy bezpośrednio związane z procedurą transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych: jak wygląda pobranie od Dawcy, jakie są rodzaje, jaka jest rola Ośrodka Dawców Szpiku, jaką drogę przechodzi Pacjent w trakcie leczenia.

Sekcja jest ogólnie dostępna i może być źródłem wiedzy dla Pacjentów, ich rodzin, osób zainteresowanych tematyką transplantacji szpiku i komórek macierzystych. Artykuły pisane są w konsultacji z najlepszymi ekspertami w dziedzinie i są sprawdzonym źródłem wiedzy. Staramy się reagować na potrzeby odbiorców i przygotowywać artykuły, które odpowiadają na nurtujące ich pytania. Wspomniane artykuły można odnaleźć tutaj: www.dkms.pl/dawka-wiedzy/o-nowotworach-krwi

Projekt Helpers'Generation

Do projektu zapraszamy studentów uczelni wyższych z całej Polski. W każdym roku akademickim prowadzone są dwie odsłony projektu: zimowa i wiosenna. W roku akademickim 2020/2021 odbyła się już XII edycja projektu. W każdej odsłonie chętni do wspólnego działania studenci prowadzą rejestrację potencjalnych dawców szpiku na swojej uczelni. Rejestracja poprzedzona jest szeroką akcją edukacyjną. W pierwszej kolejności studenckich liderów zapraszamy do udziału w warsztatach, w trakcie których dowiadują się dlaczego ważne jest powiększanie bazy potencjalnych Dawców szpiku, kiedy jest stosowane i na czym polega przeszczepienie szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych, jakie są metody pobrania materiału do przeszczepienia oraz jak wygląda proces rejestracji, a następnie procedura w jaką przechodzi Dawca faktyczny.

Warsztaty prowadzone są zarówno przez ekspertów wewnętrznych fundacji jak i zewnętrznych. Ponadto studenci otrzymują niezbędną wiedzę do prowadzenia projektu na uczelni, np. dowiadują się jak aktywnie prowadzić media społecznościowe lub w jaki sposób zdobyć zainteresowanie lokalnych mediów. Po warsztatach studenci przystępują do prowadzenia akcji na swoich uczelniach. Zaczynają od przekazania wiedzy o idei dawstwa szpiku swoim kolegom i koleżankom, a następnie, w wyznaczonym terminie prowadzą rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/student-aplikuj

Helpers Generation

Projekt #KOMÓRKOMANIA

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zgłaszającym się do projektu szkołom przekazujemy specjalnie przygotowane prezentacje, scenariusze zajęć szkolnych i materiały wideo mówiące o idei dawstwa szpiku. Ponadto, w czasie pandemii, prowadzimy online tzw. „Lekcje z życiem” – webinary, które poruszają ważne kwestie związane z dawstwem szpiku i odpowiadają na pojawiające się wśród uczniów pytania. Dzięki temu, już na tym poziomie edukacji szkolnej, uczniowie dowiadują się jak ważne jest podjęcie świadomej decyzji o rejestracji, poznają metody pobrania i całą drogę jaką przechodzi Dawca od momentu rejestracji aż do oddania krwiotwórczych komórek bądź szpiku.

Działania edukacyjne są wprowadzeniem do akcji rejestracji. Umożliwiamy pełnoletnim uczniom, ich bliskim oraz pracownikom szkoły rejestrację jako potencjalny Dawca szpiku. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zorganizuj-komorkomanie-w-szkole

Dni Dawcy Szpiku w Firmach

Działania edukacyjne i świadomościowe prowadzone są także w firmach, które zgłaszają się do nas, aby przeprowadzić wśród swoich pracowników rejestrację potencjalnych Dawców szpiku. Proponujemy organizatorom takich akcji w firmach przeprowadzenie kampanii, która uświadomi pracownikom jak ważna jest rejestracja jako potencjalny Dawca szpiku, odpowie na nurtujące ich pytania, rozwieje ewentualne wątpliwości. Przekazujemy firmom materiały edukacyjne: prezentacje, ulotki, plakaty, treści do wewnętrznych newsletterów firmowych. Zachęcamy także firmy do organizacji spotkania, na których przedstawiciel fundacji mógłby spotkać się z pracownikami i przybliżyć ideę dawstwa oraz odpowiedzieć na pojawiające się pytania i wątpliwości. O działaniach możliwych do przeprowadzenia w firmie można przeczytać tutaj: www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/dzien-dawcy-szpiku-w-firmie

Działania edukacyjne i świadomościowe na akcjach dedykowanych pacjentom

W Fundacji DKMS prowadzimy akcje rejestracji potencjalnych Dawców szpiku dedykowane pacjentom tzw. Dni Dawcy Szpiku. W trakcie tych akcji nie tylko opowiadamy historie potrzebujących przeszczepienia szpiku Pacjentów, ale także staramy się uświadomić lokalne społeczności jak ważna jest rejestracja. W związku z tym przygotowujemy materiały informacyjne dostosowane do różnych grup społecznych, nawet do najmłodszych. Przekazujemy do przedszkoli bajki opowiadające o roli krwi w organizmie człowieka, przygotowujemy informacje prasowe opisujące m.in. metody pobrania materiału do przeszczepienia, opowiadamy o idei dawstwa szpiku w lokalnych rozgłośniach radiowych, edukujemy osoby rejestrujące się jako potencjalni Dawcy szpiku, itp. Informacje o obecnie prowadzonych akcjach dedykowanych Pacjentom znajdują się tutaj: www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji

Kampanie społeczne prowadzone w mediach

Fundacja DKMS ze swoją misją pomocy Pacjentom hematoonkologicznym chce dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą zarejestrować się jako potencjalni Dawcy i podarować komuś szansę na życie. Dotarcie z informacją o prowadzonych przez nas działaniach jest możliwe dzięki kampaniom społecznym w największych stacja telewizyjnych i w Internecie . Do udziału w kampaniach zapraszamy Pacjentów, którzy żyją dzięki pomocy od niespokrewnionych Dawców oraz samych Dawców, którzy już mieli szansę komuś pomóc. Są oni najlepszymi ambasadorami naszej idei. Nasze kampanie można obejrzeć na kanale YouTube naszej fundacji.


Inne artykuły dotyczące tego tematu
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.