O Fundacji DKMS

Poznaj Radę Fundacji "Foundation for Giving Life"

DKMS Foundation for Giving Life („Fundacja na rzecz podarowania życia”) zajmuje się bezpośrednio działaniami non-profit, charytatywnymi i edukacją.

Swoje cele osiąga w szczególności poprzez:

  • podejmowanie działań mających na celu poprawę opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi (wsparcie i opieka po transplantacji szpiku);
  • rekrutację i edukację potencjalnych, świadomych Dawców, którzy są gotowi oddać szpik kostny lub krwiotwórcze komórki macierzyste do przeszczepienia;
  • opracowywanie i utrzymywanie systemów upraszczających i przyspieszających wyszukiwanie dawców w celu dopasowania zgodnych Dawców do przeszczepienia szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych;
  • wsparcie finansowe badań naukowych, w dziedzinie transplantacji szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawców niespokrewnionych, z zastosowaniem badania zgodności tkankowej, namnażania krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii genowych;
  • podejmowanie działań i promowanie instytucji zajmujących się szkoleniami zawodowymi w dziedzinie transplantacji szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych, prowadzonych w szczególności dla specjalistów medycznych, personelu klinicznego, koordynatorów z ośrodków poszukiwawczych Dawców, personelu ośrodków dawców szpiku i rejestrów, naukowców, genetyków, etyków medycznych i personelu laboratoryjnego;
  • promowanie współpracy wszystkich instytucji aktywnych w obszarze działań Fundacji;
  • działania promocyjne umożliwiające realizację celu Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji

Katharina Harf (Przewodnicząca Rady Fundacji DKMS)

Misja DKMS, jaką jest znalezienie zgodnego Dawcy dla każdego Pacjenta, zakwalifikowanego do transplantacji szpiku oraz walka z nowotworami krwi to życiowe posłannictwo Kathariny Harf od momentu, gdy skończyła 14 lat. To właśnie wtedy z powodu białaczki i powikłań po transplantacji szpiku odeszła jej matka. Katharina Harf koncentrując się na edukacji i zdobywaniu wiedzy, ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Harvarda i wróciła do DKMS, organizacji, którą założył jej ojciec, po śmierci jej matki, z zamiarem poszerzenia zasięgu działań ratujących życie Pacjentom znajdującym się w podobnej sytuacji jak jej mama - Mechtild Harf.

„Ta idea zawsze była i zawsze będzie dla mnie sprawą osobistą. Pamięć mojej matki pozostanie ze mną do końca życia i będzie napędzać moje działania mające na celu danie nadziei rodzinom takim jak moja, gdyż ostatecznie tylko to się liczy. Naszych 10 milionów Dawców to coś więcej niż duża, abstrakcyjna liczba. To 10 milionów powodów, by mieć nadzieję, nadzieję na nowe życie. Dla rodziny, która szuka dla swojego bliskiego ”bliźniaka genetycznego”, nasi Dawcy oznaczają jedno: możliwość, że istnieje osoba, która może wszystko odmienić”.

Po otwarciu pierwszego międzynarodowego Ośrodka Dawców Szpiku DKMS w Nowym Jorku Katharina zajmowała wiele stanowisk, wspomagając rozwój nowego oddziału. Pasja Kathariny jaką jest zapewnienie dobrostanu Pacjentów hematoonkologicznych i ich rodzinom oraz jej poświęcenie w zakresie zwiększania świadomości idei dawstwa szpiku, które towarzyszyły jej w trakcie całej kariery zawodowej, począwszy od stanowisk kierowniczych w działach PR i marketingu, na stanowisku Dyrektora Generalnego kończąc, ułatwiły szybki rozwój DKMS w Stanach Zjednoczonych i uzyskanie ponad miliona zarejestrowanych Dawców na terenie USA. Katharina pełni rolę Przewodniczącej Rady Fundacji DKMS na świecie i reprezentuje organizację w kontaktach zewnętrznych. Poza bieżącymi obowiązkami międzynardowymi Katharina nadzoruje również działania i strategię oddziałów lokalnych.

Prof. dr hab. Marcel R.M. van den Brink (Wiceprzewodniczący Rady Fundacji DKMS i Przewodniczący Rady Medycznej DKMS)

Prof. dr hab. Marcel R.M. van den Brink jest uznanym onkologiem z rozległym doświadczeniem zarówno w dziedzinie badań laboratoryjnych, jak i naukowych, specjalizującym się w strategiach udoskonalania techniki allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego (ang. allogeneic bone marrow transplantation, BMT). Jest prezesem i głównym lekarzem wykonawczym w City of Hope Los Angeles i National Medical Center, jednych z największych organizacji zajmujących się badaniami i leczeniem raka w Stanach Zjednoczonych.

Laurence David Atlas

Laurence David Atlas jest kierownikiem wyższego szczebla i prawnikiem. Jest specjalnym radcą prawnym w Biurze Radcy Prawnego Federalnej Komisji Łączności, niezależnej agencji rządowej Stanów Zjednoczonych regulującej międzystanową i międzynarodową komunikację radiową, telewizyjną, przewodową, satelitarną i kablową.

Niren Chaudhary

Niren Chaudhary jest prezesem zarządu Panera Brands, jednej z największych na świecie firm zajmujących się restauracjami typu fast casual, posiadającej prawie 4000 lokalizacji w 10 krajach. Córka Nirena, Aisha, urodziła się z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID). Gdy miała sześć miesięcy, musiała przejść przeszczep szpiku kostnego. Skutkiem ubocznym terapii medycznej po chemioterapii było zwłóknienie płuc - rodzaj choroby, która powoduje nieodwracalne bliznowacenie płuc. Zmarła w wieku 18 lat. Niren poświęca swój osobisty czas służąc w zarządzie Tufts Medical Centre i jako zwolennik DKMS.

Prof. dr h.c. Dieter Hoelzer

Prof. dr h.c. Dieter Hoelzer przez ponad 20 lat był kierownikiem Oddziału Hematologii Onkologii, Reumatologii i Chorób Zakaźnych szpitala uniwersyteckiego we Frankfurcie. Posiada szerokie doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego chorób wewnętrznych oraz schorzeń hematologicznych i onkologicznych. Prof. Hoelzer jest jednym z najbardziej cenionych hematologów i specjalistów w dziedzinie ostrej białaczki limfatycznej. W 2017 roku otrzymał również Nagrodę Naukową DKMS im. Mechtild Harf.

Prof. dr Carl H. June

Prof. dr Carl H. June jest pionierem w dziedzinie immunoterapii, najbardziej znanym z rozwoju terapii komórkami T w leczeniu raka. Jego praca doprowadziła do opracowania i komercjalizacji leczenia CAR-T, pierwszej terapii komórkowej zatwierdzonej przez FDA. Obecnie jest profesorem immunoterapii Richarda W. Vague'a na Wydziale Patologii i Medycyny Laboratoryjnej w Perelman School of Medicine na Uniwersytecie Pensylwanii. W 2020 roku został wybrany do Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 2023 r. został uhonorowany Nagrodą Naukową DKMS im. Mechtild Harf za wybitne osiągnięcia w dziedzinie immunologii nowotworów.

Anna-Lena Kamenetzky-Wetzel

Anna-Lena Kamenetzky-Wetzel jest byłym partnerem i Kierownikiem ds. rozwoju biznesu w JAB Holding w Waszyngtonie, a także byłym współprzewodniczącym w JAB Consumer Partners. Założyła i prowadzi K4 Family Investments, firmę działającą w sektorze towarów i usług. Zasiada w zarządach Kitu Life, Inc (właściciela marki Super Coffee), Fuzzy i Project Pollo.

Prof. dr hab. Thomas Klingebiel (Wiceprzewodniczący Rady Medycznej DKMS, Starszy Doradca ds. Dostępu do Transplantacji)

Prof. dr hab. Thomas Klingebiel był dyrektorem Kliniki Medycyny Dziecięcej i Młodzieżowej w Szpitalu Uniwersyteckim Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie w latach 2000-2021. Klinika Medycyny Dziecięcej i Młodzieżowej obejmuje również obszary onkologii dziecięcej, hematologii i hemostazjologii oraz Pediatryczne Centrum Transplantacji Komórek Macierzystych we Frankfurcie; jest uważana za jedną z najlepszych w Niemczech. Od 1 lipca 2021 r. jest dyrektorem zarządzającym frankfurckiego stowarzyszenia Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V. (Pomoc Dzieciom z Chorobą Nowotworową we Frankfurcie).

Alejandro Santo Domingo

Alejandro Santo Domingo jest dyrektorem zarządzającym Quadrant Capital Advisors Inc. w Nowym Jorku. Jest także członkiem zarządu Anheuser-Busch InBev, prezesem Bavaria S.A., członkiem zarządu Backus & Johnston SAA w Peru, dyrektorem Caracol Televisión i Fundacji Mario Santo Domingo.

Zobacz artykuły o podobnej tematyce