O Fundacji DKMS

Fundacja DKMS – Ośrodek Dawców Szpiku

Ośrodek Dawców Szpiku (ODS) to jednostka, która funkcjonuje na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).

Zadania Ośrodka Dawców Szpiku:

 • pozyskiwanie potencjalnych Dawców alogenicznych (niespokrewnionych) szpiku
  i krwiotwórczych komórek macierzystych – zgodnie z ustawą to główne zadanie i cel ODS,

a ponadto:

 • odpowiedzialność za prowadzoną bazę potencjalnych Dawców szpiku od strony technicznej i bezpieczeństwa danych,
 • dbanie o jakość danych zarejestrowanych osób – bieżąca aktualizacja danych,
 • kontakt z zarejestrowanymi Dawcami, szczególnie w sytuacji, gdy któryś z nich zostanie wytypowany do pomocy Pacjentowi,
 • przekazanie pełnych danych osobowych Dawców do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
 • przeprowadzenie Dawcy przez procedurę typizacji potwierdzającej CT (confirmatory typing), czyli sprawdzenia stanu zdrowia Dawcy i potwierdzenie zgodności z Pacjentem jeszcze przed pobraniem,
 • przeprowadzenie Dawcy przez procedurę oddania krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku Work Up (WU),
 • opieka nad Dawcą po oddaniu krwiotwórczych komórek bądź szpiku przez okres 10 lat (procedura Follow Up).

W Polsce funkcjonuje 14 Ośrodków Dawców Szpiku. Bazy prowadzone przez poszczególne ODS-y tworzą ogólnopolski rejestr potencjalnych Dawców szpiku (CRNPDSiKP). Zanonimizowane dane Dawcy (wiek, płeć, typizacja antygenów HLA) przekazywane są do rejestru światowego BMDW oraz innych międzynarodowych rejestrów.

Tabela 1: Lista Ośrodków Dawców Szpiku

Opracowanie własne na podstawie https://www.szpik.info/ods.html

Fundacja DKMS – Ośrodek Dawców Szpiku

Fundacja DKMS jest jednym z 14 ODS-ów. Swoją działalność rozpoczęła w 2008 roku, a pierwszej rejestracji potencjalnego Dawcy szpiku dokonała w 2009 roku. Przez 13 lat działalności znaczenie przyczyniła się do powiększenia liczby zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku. Obecnie w Fundacji DKMS zarejestrowanych jest blisko 1,8 mln osób, a spośród nich ponad 9 tys. zostało Dawcami Faktycznymi.

Poza podstawowymi zadaniami jakie Fundacja DKMS, będąca Ośrodkiem Dawców Szpiku, realizuje też następujące:

 • szerzenie idei dawstwa szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych oraz edukacja społeczeństwaw tym zakresie,
 • powiększanie bazy potencjalnych Dawców szpiku – aktywna rejestracja nowych osób,
 • współpraca z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrami Dawców szpiku i krwi pępowinowej w kraju i na świecie,
 • wsparcie osób chorych na nowotwory krwi w zakresie wysokospecjalistycznych konsultacji,
 • współpraca i wsparcie innych organizacji oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji zakresie,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku.

Szczegółowy opis misji Fundacji DKMS znajduje się na stronie: www.dkms.pl/dawka-wiedzy/o-fundacji-dkms/misja-fundacji-dkms

Ośrodek Dawców Szpiku odgrywa ważną rolę w całej procedurze transplantacyjnej i towarzyszy Dawcy od momentu typizacji potwierdzającej po oddanie materiału przeszczepowego, aż do 10 lat po oddaniu. W pierwszej kolejności prowadzi go przez procedurę typizacji potwierdzającej CT (confirmatory typing), czyli przez badania wstępne potwierdzające zgodność pomiędzy Dawcą a Pacjentem i badania wirusologiczne. Pracownicy Fundacji DKMS organizują wszystkie formalności z tym związane.

Następnie dział Work Up (WU) uczestniczy w przygotowaniu Dawcy do pobrania. Organizuje i kieruje Dawcę na specjalistyczne badania sprawdzające stan jego zdrowia, pokrywa koszty podróży do ośrodka transplantacyjnego, w którym przeprowadzane jest pobranie oraz zazwyczaj koordynuje dostarczenie pobranego materiału do kliniki leczącej pacjenta.

Po pobraniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dział Follow Up (FU) w Fundacji DKMS pośredniczy w kontakcie między Dawcą a Pacjentem w takim zakresie na jaki pozwala ustawodawstwo kraju Dawcy i Biorcy. Od strony medycznej, jest w kontakcie z każdym Dawcą faktycznym przez okres 10 lat i monitoruje jego stan zdrowia.

Inne artykuły dotyczące tego tematu
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.