O Fundacji DKMS

Kształtowanie przyszłości DKMS na świecie

DKMS to międzynarodowa organizacja założona w Niemczech w 1991 roku. Od tamtej pory rozszerzamy swoje działania na inne kraje, realizując naszą misję, jaką jest znalezienie zgodnego Dawcy dla każdego chorego czekającego na swojego „bliźniaka genetycznego”.

08.01.2024

Za ogólny kierunek działań i strategię międzynarodową DKMS, w tym otwieranie kolejnych Ośrodków Dawców Szpiku na świecie, odpowiada nasz Zespół Wykonawczy Grupy DKMS. Każdy lokalny oddział DKMS jest zarządzany przez lokalne Zarządy, do których należą wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Obecnie DKMS prowadzi działalność w 7 krajach: Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Chile, Indiach i Republice Południowej Afryki.

Dyrektor Generalny grupy DKMS: Dr Elke Neujahr

Elke Neujahr

Dr. Elke Neujahr z DKMS jest związana od wielu lat. Po kilkuletniej przerwie, podczas której zdobywała liczne doświadczenia zawodowe w 2018 roku powróciła do realizacji celu, który przez długi czas był bliski jej sercu, stając się Globalnym Dyrektorem Generalnym Grupy DKMS, a także Wiceprezesem Rady Nadzorczej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki stopniowi doktora w dziedzinie komunikacji społecznej Elke jest ekspertem w tym obszarze. W przeszłości zapewniała wsparcie krajowym i międzynarodowym pracownikom szczebla kierowniczego w obszarach takich jak: zarządzanie zmianą, reputacja organizacji orazkomunikacja zewnętrzna . Elke, jako menedżer PR, poświęciła się doradztwu biznesowemu i była partnerem zarządzającym oraz Dyrektorem Generalnym wiodącej europejskiej agencji public relations. Wykorzystując swoje 30 lat doświadczenia w zakresie ogólnego zarządzania, wspomaga DKMS w dalszym rozwijaniu jej misji.

„Co roku na całym świecie inicjowane są dziesiątki tysięcy wyszukiwań Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. W DKMS pracujemy nad tym, aby każdy Pacjent w potrzebie mógł znaleźć zgodnego Dawcę. Naszą misję wspierają niezliczeni pracownicy, dla których jest to sprawa bliska sercu, a także miliony zaangażowanych w naszą misję osób z całego świata, których mieliśmy zaszczyt zarejestrować jako potencjalnych Dawców. Staramy się zwiększać świadomość i zachęcać ludzi w różnych krajach do tego, by rejestrowali się jako Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Zdając sobie sprawę z konieczności wieloaspektowego podejścia, będziemy nadal rozszerzać naszą misję, natomiast obecnie inwestujemy w zapewnienie dostępu do transplantacji . Jedynym skutecznym sposobem walki z nowotworami krwi oraz innymi zagrażającymi życiu chorobami krwi jest przyjęcie globalnej perspektywy, która nie pomija żadnego Pacjenta niezależnie od jego miejsca zamieszkania ani statusu społeczno-ekonomicznego”.
Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

Dyrektor Medyczny grupy DKMS: Dr Alexander Schmidt

Dr Alexander Schmidt jest Dyrektorem Zarządzającym i Dyrektorem Medycznym DKMS od roku 2013. Jest odpowiedzialny za wszystkie obszary, które zapewniają profesjonalną wiedzę i wsparcie, a także za koordynację i wsparcie Dawców przed donacją, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo procedur pobrania szpiku kostnego i komórek macierzystych z krwi obwodowej.

Dodatkowo Alexander dba o bieżące zarządzanie relacjami z Ośrodkami Transplantologicznymi, Ośrodkami Poszukującymi Dawców i Rejestrami, a także doradza w zakresie kwestii medycznych wszystkim międzynarodowym jednostkom DKMS. Wraz ze swoimi zespołami jest również odpowiedzialny za realizowane w DKMS programy dotyczące jakości oraz projekty naukowe.

Alexander posiada stopień Doktora Nauk Matematycznych i Medycznych. Po stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu pracował jako Konsultant ds. Zarządzania, koncentrując się na problemach opieki zdrowotnej. Pracuje dla DKMS od 2002 roku na różnych stanowiskach kierowniczych. Jest również Dyrektorem Generalnym Laboratorium DKMS Life Science Lab oraz Banku Komórek Macierzystych DKMS (DKMS Stem Cell Bank), a także Dyrektorem Naukowym rejestru DKMS (DKMS Registry).

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!

Dyrektor Finansowy grupy DKMS: Bernd Weinel

Bernd Weinel jest dyrektorem zarządzającym i dyrektorem finansowym DKMS od 2023 roku. Jest odpowiedzialny za finanse i księgowość, a także administrację i zarządzanie wszystkimi lokalizacjami DKMS.

Studiował administrację biznesową na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, a po ukończeniu studiów przez wiele lat pracował w różnych międzynarodowych firmach, w tym w Hiszpanii.

Jako tymczasowy menadżer posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanych z finansami, kontrolingiem, fuzjami i przejęciami oraz restrukturyzacją, a także jako CFO i dyrektor finansowy w branży technologii medycznych, mediów, dóbr konsumpcyjnych, produkcji i przemysłu chemicznego.

Inne artykuły dotyczące tego tematu
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.