Grant dla młodych naukowców

Grant skierowany jest do młodych naukowców posiadających doktorat z nauk medycznych lub pokrewnych, których badania naukowe dotyczą immunologii (transplantacyjnej, klinicznej), strategii terapeutycznych, diagnostyki bądź dawstwa komórek krwiotwórczych.  Aplikować mogą zarówno lekarze, biolodzy, immunolodzy i laboranci zatrudnieni w instytutach naukowych i dydaktycznych bądź w kliniakach hematologicznych.

02.03.2021

Fundacja DKMS w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów uruchamia grant naukowy dla młodych naukowców, którzy swoje projekty chcieliby skierować na badania dedykowane transplantologii i immunologii hematologicznej lub terapii komórkowej. Konkurs grantowy odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2019 roku. Wysokość grantu to 300 000 złotych na maksymalnie 2 lata.

ZAKRES BADAŃ

Grant skierowany jest do młodych naukowców posiadających doktorat z nauk medycznych lub pokrewnych, których badania naukowe dotyczą immunologii (transplantacyjnej, klinicznej), strategii terapeutycznych, diagnostyki bądź dawstwa komórek krwiotwórczych. Aplikować mogą zarówno lekarze, biolodzy, immunolodzy i laboranci zatrudnieni w instytutach naukowych i dydaktycznych bądź w kliniakach hematologicznych.

HARMONOGRAM

01.04 do 30.06.2019r. Składanie wniosków


01.07 do 31.08.2019r. Ocena wniosków przez Komisję Grantową


12.09 do 14.09.2019r. Ogłoszenie wyników na konferencji PTHiT w Łodzi

W skład Komisji Grantowej oceniającej wnioski wchodzą: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński, prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, dr Tigran Torosian.

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW:

Regulamin Konkursu grantowego znajduje się na stronie https://www.dkms.pl/pl/grant. Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek. Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail: edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2019 r.

PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

Konkurs grantowy odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów - Hematologia i transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych to prężnie rozwijające się dziedziny medycyny. W ostatnich latach obserwuje się ich ogromny rozwój, zarówno w medycynie doświadczalnej, jak i klinicznej. Pojawiają się nowe możliwości lecznicze w terapii celowanej oraz terapii komórkowej, opartej na wykorzystaniu zdolności układu immunologicznego chorych do zwalczania nowotworów, jak i pobranych od Dawcy zdrowych komórek układu krwiotwórczego. Grant naukowy DKMS jest dużym wsparciem dla rozwoju tych dziedzin medycyny w Polsce, dlatego Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów w pełni popiera tęinicjatywę – prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, wiceprzewodnicząca PTHiT.

Fundacja DKMS poza działaniami ukierunkowanymi na rejestrację Dawców komórek krwiotwórczych i koordynacji pobrań od Dawców w celu ratowania życia chorych potrzebującym transplantacji, wspiera także inicjatywy, których celem jest rozwój polskiej transplantologii - Fundacja DKMS chce wspierać rozwój nauki w Polsce, umożliwić przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań w dziedzinie terapii komórkowej, która obecnie jest w fazie dynamicznego rozwoju na całym świecie – wyjaśnia dr Tigran Torosian, Dyrektor Medyczny Fundacji DKMS.

Podobne wpisy