Aktualności

Granty badawcze o wartości 240 000 EUR każdy

DKMS wspiera badania nsd nowotworami krwi - nabór wniosków trwa do 2 grudnia 2022 r.

25.08.2022

DKMS Foundation for Giving Life zaprasza naukowców, których badania koncentrują się na transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych i terapii komórkowej, do składania wniosków o grant badawczy im. Johna Hansena. Wnioski można składać od 10 sierpnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 roku. W ramach grantu - DKMS Foundation for Giving Life - corocznie wspiera 4 obiecujące projekty badawcze, których celem jest postęp w medycynie i zwiększenie szans na wyzdrowienie pacjentów z nowotworami krwi. Jednym z warunków, które muszą spełnić osoby ubiegające się o grant jest posiadanie stopnia doktora (lub równoważnego), który został uzyskany nie wcześniej niż 10 lat temu. Wysokość każdego przyznanego grantu naukowego wynosi 240 000 euro i jest on wypłacany przez okres trzech lat.

Co roku na całym świecie u ponad 1,3 mln osób diagnozuje się nowotwór krwi. Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych ratuje życie wielu z nich. Jednakże nie wszyscy pacjenci po transplantacji zostają trwale wyleczeni. Nawroty i ciężkie powikłania, zwłaszcza choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, wciąż stanowią wielkie wyzwanie dla medycyny i nauki.

W związku z tym DKMS angażuje się w postęp medyczny wykraczając poza swoje pierwotne zadania Ośrodka Dawców Szpiku. Ważnym filarem tego zaangażowania jest promocja młodych naukowców.

Naszym celem jest pomoc jak największej liczbie chorych na całym świecie

- mówi prof. dr Marcel van den Brink, przewodniczący Rady Medycznej DKMS.

Aby osiągnąć ten cel, musimy stale rozwijać i udoskonalać procedurę przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych i inne terapie komórkowe. Dlatego niezwykle ważne jest wspieranie najlepszych badań w tej dziedzinie. Cieszymy się, że możemy się do tego przyczynić dzięki grantowi badawczemu DKMS im. Johna Hansena, wspierającemu badania prowadzone przez utalentowanych młodych lekarzy i naukowców.

John A. Hansen - wybitny lekarz o wielkim sercu

John A. Hansen był wspaniałym onkologiem i doskonałym immunogenetykiem w znanym i cenionym ośrodku badań nad nowotworami Fred Hutchinson Cancer Research Center w Seattle. Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych, ten empatyczny i pełen współczucia lekarz przyczynił się znacząco do podniesienia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego - dając wielu pacjentom szansę na drugie życie. Jako wieloletni członek zarządu DKMS Foundation for Giving Life i członek Rady Medycznej DKMS, Hansen był mocno związany z DKMS.

Wszelkie informacje - na temat trybu składania wniosków oraz więcej szczegółów na temat grantu badawczego DKMS im. Johna Hansena - dostępne są na Platformie DKMS dla Specjalistów. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do kontaktu mailowego z DKMS pod adresem grant@dkms.org.

Podobne wpisy
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.