Historia Dawcy

Kacper Pasterczyk - Dawca komórek macierzystych

Kacper Pasterczyk - Dawca komórek macierzystych

24.08.2021

Do bazy Fundacji DKMS zapisałem się przypadkiem na stacjonarnym stoisku w mojej miejscowości, a dwa lata później okazało się, że jest osoba, której mogę pomóc. Po otrzymaniu wiadomości z tą informacją od razu się ucieszyłem. Następnie po całej procedurze kwalifikacji, oddałem swoje komórki macierzyste potrzebującemu przeszczepienia Pacjentowi.


Mam nadzieję, że to realnie pomoże Biorcy i wróci do zdrowia, a kiedyś się spotkamy i wymienimy odczuciami.


Razem możemy podarować jeszcze więcej szans na życie.
Historie Dawców