Historia Dawcy

Monika Wielowska - Dawczyni komórek macierzystych

Warto pomagać!

25.04.2023

Mam na imię Monika i w ostatnim czasie miałam okazję podarować mojemu „bliźniakowi genetycznemu" szansę na nowe życie. Warto pomagać!

Razem możemy podarować jeszcze więcej szans na życie.
Historie Dawców