Kontakt z Pacjentem

Spotkanie Dawcy i Biorcy szpiku

Wymiana danych z Pacjentem, któremu podarowałeś swoje komórki macierzyste bądź szpik, jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej emocjonujących momentów.

29.10.2021

Cała procedura wyzwala naturalną ciekawość i rodzi pytania. Czy udało się pomóc? Jak wygląda mój „bliźniak genetyczny”? Czy jest do mnie podobny? Czy tak samo chce mnie poznać? To chwila, która wyzwala całą gamę emocji – od tych pozytywnych jak wzruszenie, niesamowita radość i wdzięczność, po te nieprzyjemne: lęk, stres, niepokój. Chcemy pomóc Ci rozwiać wątpliwości i podać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, jednak wymaga to cierpliwości.

Przede wszystkim, pamiętaj, że jest to dobrowolne. Wymiana danych pomiędzy Tobą a Biorcą nie jest obowiązkową procedurą, możesz z tego zrezygnować. Nie ma dobrych ani złych wyborów. Ważne, abyś zadecydował zgodnie z samym sobą i poszanowaniem dla swoich uczuć. W Polsce nie są jeszcze szczegółowo uregulowane kwestie wymiany danych osobowych pomiędzy Dawcą komórek macierzystych i szpiku a Biorcą, a interpretacja istniejących przepisów ustawy jest niejednoznaczna. Dodatkowo, istnieje rekomendacja z dnia 25 listopada 2015 roku, wydana przez Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców szpiku i Krwi Pępowinowej POLTRANSPLANT, by Ośrodki Dawców Szpiku powstrzymywały się od ujawniania takich danych Dawcom i Biorcom do czasu wprowadzenia bardziej przejrzystych regulacji ustawowych.

Wspomniana wcześniej rekomendacja nie jest zapisem prawnym, dlatego Fundacja DKMS umożliwia wymianę danych osobowych w myśl zasady przyjętej przez międzynarodowe środowisko organizacji zajmujących się rejestracją Dawców szpiku. Jest to jednak możliwe najwcześniej po 2 latach od momentu pobrania materiału do przeszczepienia od Dawcy i tylko w przypadkach, kiedy prawo kraju, z którego pochodzi Biorca na to zezwala. Konieczne jest także wyrażenie pisemnej chęci i zgody wymiany danych zarówno przez Dawcę, jak i Biorcę. Dwuletni okres wstrzymania możliwości wymiany danych Dawca – Biorca wynika z tego, że Pacjent przechodzi okres rekonwalescencji po przeszczepie i w niektórych przypadkach może wymagać ponownego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. W trakcie tego czasu możliwa jest anonimowa wymiana korespondencji listowej za pośrednictwem Fundacji, o ile regulacje kraju nie stanowią inaczej. Dawco, pamiętaj, że w przypadku śmierci Pacjenta kontakt anonimowy oraz bezpośredni z jego rodziną nie jest możliwy.