Nauka i badania

Badania kliniczne mające na celu zapewnienie Pacjentom możliwie największej szansy na życie.

DKMS prowadzi swoje badania naukowe w Jednostce Badań Klinicznych. W leczeniu nowotworów krwi i innych chorób układu krwiotwórczego wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego właśnie promujemy ratujące życie i innowacyjne badania naukowe w celu walki z nowotworem krwi.

24.11.2022

Nie zbadano jeszcze wielu mechanizmów odgrywających rolę w rozwoju i zwalczaniu chorób i nadal brakuje badań dotyczących wielu nowotworów krwi, zapewniających wystarczająco solidne wyniki oraz zalecenia dotyczące leczenia, które mogłyby służyć za wytyczne dla lekarzy. Inną kluczową metodą zwiększenia szans pacjentów na przeżycie jest optymalizacja istniejących metod leczenia. Jest to dziedzina, w której kluczowe znaczenie odgrywają fundamentalne badania naukowe i współpraca naukowa zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i interdyscyplinarnym.

Utworzona w 2013 roku Jednostka Badań Klinicznych powstała, by umożliwić współpracę międzynarodową na terenie Europy, ale pełni również rolę łącznika ze Stanami Zjednoczonymi. Doświadczony zespół lekarzy, biologów, biochemików, matematyków, farmaceutów i psychologów ściśle współpracuje z międzynarodowymi rejestrami przeszczepów, jak również z niemieckimi i międzynarodowymi grupami badawczymi w celu osiągnięcia celów.

Celem wszystkich projektów badawczych jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lekarzami i naukowcami, która przyczyni się do opracowania nowych wytycznych dotyczących leczenia oraz zorientowanych na przyszłość ustaleń poczynionych na podstawie wyników tych badań. Jednym z przykładów bieżących projektów badawczych jest badanie roli komórek NK. Komórki NK występują w ludzkiej krwi i odgrywają kluczową rolę w walce z zakażeniami wirusowymi. Mogą zostać również wykorzystane do walki z komórkami nowotworowymi. Białka, które występują na ich powierzchni, zapobiegają zniszczeniu przez nie innych komórek organizmu. Niestety ten sam klucz dla sygnału występuje jednak także w wielu komórkach białaczkowych, przez co również im udaje się uniknąć naturalnego zniszczenia. Jeśli wykorzystamy metodę leczenia, która zakłóci przekazywanie sygnału z komórek białaczkowych do komórki układu odpornościowego, przezwyciężymy jego ochronną funkcję i zniszczymy komórkę białaczkową. Ten projekt badawczy DKMS ma na celu zbadanie i porównanie rozwoju populacji komórek NK w przeszczepionych komórkach na różnych etapach po transplantacji . Mamy nadzieję, że te ustalenia będą mogły zostać wykorzystane do udoskonalenia doboru zgodnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych w przyszłości.

Collaborative Biobank (CoBi)

Collaborative Biobank

Collaborative Biobank (CoBi)

Jednym z zadań Jednostki Badań Klinicznych jest zarządzanie bankiem Collaborative Biobank (CoBi). Utworzony w 2016 roku Collaborative Biobank to platforma współpracy naukowej zapewniająca ogólnoświatowe zasoby na potrzeby medycznych projektów badawczych z dziedziny nowotworów krwi oraz chorób układu krwiotwórczego. Z bankiem współpracują ośrodki transplantologii, ośrodki gromadzenia próbek i ośrodki wyszukujące Dawców. Jedną ze szczególnych cech banku Collaborative Biobank jest fakt, że jest on wykorzystywany do archiwizacji próbek i danych dopasowanych Dawców i Biorców krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku. Taką funkcję oferuje obecnie niewiele baz danych na świecie. Uczestniczące ośrodki oraz ogólnoświatowe grupy badawcze mogą wykorzystywać te próbki i dane na potrzeby badań naukowych dotyczących profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów krwi.

Więcej informacji na temat Collaborative Biobank można znaleźć pod adresem www.cobi-biobank.com.

More articles in this topic
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.