Nauka i badania

Dla przyszłości nauki i badań

Wierzymy, że nasze wsparcie dla młodych talentów medycznych i naukowych jest kluczową inwestycją w przyszłość. Z tego powodu DKMS Foundation for Giving Live przyznaje grant badawczy Johna Hansena (dawniej: Mechtild Harf Research Grant)

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021

Od 2015 roku Grant Badawczy im. Johna Hansena (do 2019 r. pod nazwą Grant Badawczy im. Mechtild Harf) przyznawany jest corocznie maksymalnie czwórce młodych utalentowanych naukowców. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzymuje kwotę 240 tys. euro rozłożoną na trzy lata (80 tys. euro rocznie). Jednym z warunków, złożenia wniosku o przyznanie grantu, jest posiadanie stopnia doktora przyznanego w ostatnich ośmiu latach. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Projekt może być związany między innymi z immunologią transplantacyjną, dawstwem komórek macierzystych, produkcją komórek, strategiami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

John A. Hansen, którego nazwiskiem obecnie nazwano granty, poświęcił całe swoje życie zawodowe na badanie przyczyn i zwalczanie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host-Disease). Hansen był wspaniałym onkologiem, doskonałym immunogenetykiem w znanym i cenionym ośrodku badań nad rakiem Fred Hutchinson Cancer Research Center, a także empatycznym i pełnym współczucia lekarzem. Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych przyczynił się znacząco do podniesienia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego - dając wielu pacjentom szansę na drugie życie.

Jako wieloletni członek zarządu DKMS Foundation for Giving Life i rady medycznej DKMS prof. Hansen był mocno związany z DKMS. Kiedy 31 lipca 2019 r. zmarł w wieku 76 lat, nazwę Grantu Badawczego im. Mechtild Harf zmieniono na jego cześć.

Dodatkowe informacje na temat Grantu Badawczego im. Johna Hansena można uzyskać na stronie internetowej lub mailowo: grant@dkms.org.

Dr. Youli Ktena z Johns Hopkins University w Baltimore, jedna ze stypendystek 2020

„To wielki zaszczyt i przywilej, że otrzymałam grant badawczy Johna Hansena. Grant pozwoli mi na dalsze prowadzenie badań. Moim celem jest uczynienie przeszczepienia komórek macierzystych bezpieczniejszym dla pacjentów, którzy potrzebują tej potężnej i ratującej życie terapii.”

More articles in this topic
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.