Nauka i badania

Dla przyszłości nauki i badań

Wierzymy, że nasze wsparcie dla młodych talentów medycznych i naukowych jest kluczową inwestycją w przyszłość. Z tego powodu DKMS Foundation for Giving Live przyznaje grant badawczy Johna Hansena (dawniej: Mechtild Harf Research Grant)

10.09.2021

Od 2015 roku Grant Badawczy im. Johna Hansena (do 2019 r. pod nazwą Grant Badawczy im. Mechtild Harf) przyznawany jest corocznie maksymalnie czwórce młodych utalentowanych naukowców. Każdy z wyłonionych zwycięzców otrzymuje kwotę 240 tys. euro rozłożoną na trzy lata (80 tys. euro rocznie). Jednym z warunków, złożenia wniosku o przyznanie grantu, jest posiadanie stopnia doktora przyznanego w ostatnich ośmiu latach. Obszar badawczy zgłaszanego projektu musi dotyczyć leczenia komórkami macierzystymi, a jego celem powinno być zapewnienie trwałego i skutecznego wsparcia oraz postępu w walce z nowotworami krwi. Projekt może być związany między innymi z immunologią transplantacyjną, dawstwem komórek macierzystych, produkcją komórek, strategiami diagnostycznymi i terapeutycznymi.

John A. Hansen, którego nazwiskiem obecnie nazwano granty, poświęcił całe swoje życie zawodowe na badanie przyczyn i zwalczanie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (Graft-versus-Host-Disease). Hansen był wspaniałym onkologiem, doskonałym immunogenetykiem w znanym i cenionym ośrodku badań nad rakiem Fred Hutchinson Cancer Research Center, a także empatycznym i pełnym współczucia lekarzem. Dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych przyczynił się znacząco do podniesienia skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepów krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego - dając wielu pacjentom szansę na drugie życie.

Jako wieloletni członek zarządu DKMS Foundation for Giving Life i rady medycznej DKMS prof. Hansen był mocno związany z DKMS. Kiedy 31 lipca 2019 r. zmarł w wieku 76 lat, nazwę Grantu Badawczego im. Mechtild Harf zmieniono na jego cześć.

Dodatkowe informacje na temat Grantu Badawczego im. Johna Hansena można uzyskać na stronie internetowej lub mailowo: grant@dkms.org.

Dr. Youli Ktena z Johns Hopkins University w Baltimore, jedna ze stypendystek 2020

„To wielki zaszczyt i przywilej, że otrzymałam grant badawczy Johna Hansena. Grant pozwoli mi na dalsze prowadzenie badań. Moim celem jest uczynienie przeszczepienia komórek macierzystych bezpieczniejszym dla pacjentów, którzy potrzebują tej potężnej i ratującej życie terapii.”

More articles in this topic
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.