Nauka i badania

Walka z nowotworami krwi na wszystkich poziomach: Nasze zaangażowanie w edukację, naukę i badania

Innowacyjność badań często okazuje się decydującym czynnikiem w walce z nowotworami układu krwiotwórczego . Walkę tę można wygrać tylko dzięki znalezieniu nowego naukowego podejścia do leczenia choroby.

11.04.2022

Międzynarodowa organizacja jaką jest DKMS to nie tylko wiodące ośrodki Dawców komórek macierzystych i szpiku na świecie, ale również organizacja mocno zaangażowana w rozwój nauki i badań medycznych. Z wykorzystaniem naszego wykwalifikowanego zespołu badawczego, nowoczesnego, laboratorium DKMS Life Science Lab, programów dotyczących jakości i różnorodnych programów naukowych stale poświęcamy się misji dawania coraz większej liczbie chorych na nowotwory i choroby krwi drugiej szansy na życie. Dzięki temu wieloaspektowemu podejściu walczymy z nowotworami krwi z każdej możliwej strony.

Jeśli chodzi o choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, nadal nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Dlatego inwestujemy w rozwój nauki, badania naukowe i prowadzimy własne by procedura przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku dawały trwałe rezultaty u Pacjentów.

Grant badawczy im. Johna Hansena

John A. Hansen, who gave the grants their name, was an outstanding oncologist and excellent immunogeneticist. Hansen died on 31 July 2019 at the age of 76.

Ważnym elementem naszego przedsięwzięcia jest promowanie młodych badaczy. Każdego roku, począwszy od roku 2015, czterem utalentowanym badaczom naukowym przyznawany jest grant badawczy im. Johna Hansena (wcześniej znany jako grant badawczy im. Mechtild Harf).

Nagroda Naukowa im. Mechtild Harf

W 2001 roku Foundation for Giving Life działająca przy DKMS zainicjowała przyznawanie Nagrody Naukowej DKMS im. Mechtild Harf, wręczanej co roku podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Transplantacji krwiotwórczych komórek i Szpiku (ang. European Group for Blood and Marrow Transplantation, EBMT). Nagroda jest wyrazem uznania wybitnych osiągnięć badawczych w dziedzinie leczenia nowotworów krwi oraz cieszy się wysokim prestiżem wśród naukowców i lekarzy.

Jednostka Badań Klinicznych

Jednostka Badań Klinicznych (ang. Clinical Trials Unit, CTU) aktywnie pracuje nad rozwojem postępów naukowych w dziedzinie walki z nowotworami krwi, a także wdrażania innowacyjnych, ratujących życie projektów badawczych oraz wspierania tych już istniejących. Nasze badania naukowe koncentrują się głownie na allogenicznych transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku, czyli na przeszczepieniach od Dawcy niespokrewnionego. Ten obszar badań naukowych nie budzi szczególnego zainteresowania branży farmaceutycznej i w związku z tym nie posiada odpowiedniego dofinansowania. Dla nas to sygnał do wzmożonej pracy w dziedzinie, transplantacji allogenicznych.

Programy dotyczące jakości

Im wydajniej pracujemy, tym szybciej pacjenci mogą zostać poddani leczeniu. Z tego powodu nieustannie dążymy do rozwoju i poprawy jakości oraz liczebności bazy danych DKMS na świecie, a także znajdujących się w niej danych Dawców. Udało się nam już istotnie ją udoskonalić dzięki opracowaniu własnego algorytmu wyszukiwania.

Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

Laboratorium DKMS Life Science Lab

Laboratorium DKMS Life Science Lab — globalny lider w dziedzinie typowania HLA — analizuje i typizuje próbki z wymazów z wewnętrznej strony policzka lub próbki krwi pobrane od potencjalnych Dawców szpiku z całego świata. Placówka akredytowana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi (ASHI i EFI) jest jednym z najbardziej innowacyjnych i najwydajniejszych laboratoriów typowania tkankowego (HLA) na świecie. Nasi eksperci w laboratorium DKMS Life Science Lab przeprowadzają typowanie według najnowszych standardów naukowych, nieustannie poszerzając profile typowania. Najnowocześniejsze procedury umożliwiają analizowanie znacznie powyżej miliona próbek rocznie.

DKMS Stem Cell Bank

DKMS Stem Cell Bank

The DKMS Stem Cell Bank is another important developmental step when it comes to helping patients worldwide even faster. Often the amount of blood stem cells taken from a donor exceeds the needs of the patient who requires them for the transplantation. With the donors' consent, these surplus cells are now frozen, or cryopreserved as scientists would refer to it, rather than disposed of. They are then available to blood cancer patients worldwide for a possible further life-saving transplantation. That way our donors can potentially save two lives with one donation. We will fully inform our donors who are eligible for a stored donation in the DKMS Stem Cell Bank in advance and ask for an additional declaration of consent.

DKMS Registry

DKMS Registry

DKMS was founded in 1991 as donor center and has in addition to this established its donor registry in 2015. As an official registry, we have been listing DKMS-BMST donors from India since 2015 and DKMS donors from Chile since 2018. Listing means that we are storing the information of our donors’ tissue characteristics in pseudonymized form and make them available for worldwide searches for the best possible match between donor and patient. Since 2020 the DKMS Registry operates as an independent subsidiary of DKMS.

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!

More articles in this topic
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.