Znosimy kryterium wagi minimalnej (50 kg) w procesie rejestracji potencjalnych Dawców szpiku

Z dniem 04.08.2020r., DKMS znosi wymóg minimalnej wagi ciała podczas rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. W związku z tym, osoby, które wcześniej nie spełniały wymogu minimalnej wagi ciała wynoszącej 50 kg (105lbs) w chwili rejestracji, teraz mogą dołączyć do bazy dawców DKMS.

01.03.2021

Z dniem 04.08.2020r., DKMS znosi wymóg minimalnej wagi ciała podczas rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. W związku z tym, osoby, które wcześniej nie spełniały wymogu minimalnej wagi ciała wynoszącej 50 kg (105lbs) w chwili rejestracji, teraz mogą dołączyć do bazy dawców DKMS.

Z medycznego punktu widzenia, zakładano, że w większości przypadków liczba komórek macierzystych zmobilizowanych podczas pobrania od osób ważących mniej niż 50 kg nie byłaby wystarczająca do udanego przeszczepu komórek macierzystych. Dziś wiemy o wiele więcej o liczbie komórek potrzebnych do udanego przeszczepu i dlatego możemy sprawdzić stosunek masy ciała w każdym konkretnym przypadku zamiast stosować uogólnione podejście ze stałą minimalną wagą podczas rejestracji.

Będziemy teraz sprawdzać w każdym z poszczególnych przypadków, czy liczba komórek macierzystych potencjalnego dawcy jest odpowiednia dla konkretnego biorcy. Wśród biorców czekających na przeszczep są również biorcy "kategorii lekkiej" – na przykład dzieci! – w których przypadku wymagana jest mniejsza liczba komórek macierzystych. Dlatego, dzięki tej zmianie przepisów szersze grono osób będzie mogło zostać dawcami komórek macierzystych, a tym samym będzie można uratować więcej osób chorych!

Informacje podstawowe:

• Stosunek masy ciała potencjalnego dawcy i biorcy jest kluczowym czynnikiem udanego przeszczepu komórek macierzystych; w szczególności, nie powinien spaść poniżej określonej wartości. W następstwie tego, w przyszłości ludzie o niskiej masie ciała nadal mogą być brani pod uwagę jako dawcy, ale tylko dla niektórych pacjentów.

• Ta zmiana przepisów nie będzie dotyczyła wykluczenia z grona dawców z przyczyn medycznych, między innymi z powodu zaburzeń odżywiania.

• Bezpieczeństwo dawcy pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Podczas badań medycznych przed przeszczepem ponownie sprawdzimy, czy spełniono wszystkie niezbędne wymogi zdrowotne do pobrania komórek macierzystych.

Podobne wpisy