Znosimy kryterium wagi minimalnej (50 kg) w procesie rejestracji potencjalnych Dawców szpiku

Z dniem 04.08.2020r., DKMS znosi wymóg minimalnej wagi ciała podczas rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. W związku z tym, osoby, które wcześniej nie spełniały wymogu minimalnej wagi ciała wynoszącej 50 kg (105lbs) w chwili rejestracji, teraz mogą dołączyć do bazy dawców DKMS.

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2021

Z dniem 04.08.2020r., DKMS znosi wymóg minimalnej wagi ciała podczas rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. W związku z tym, osoby, które wcześniej nie spełniały wymogu minimalnej wagi ciała wynoszącej 50 kg (105lbs) w chwili rejestracji, teraz mogą dołączyć do bazy dawców DKMS.

Z medycznego punktu widzenia, zakładano, że w większości przypadków liczba komórek macierzystych zmobilizowanych podczas pobrania od osób ważących mniej niż 50 kg nie byłaby wystarczająca do udanego przeszczepu komórek macierzystych. Dziś wiemy o wiele więcej o liczbie komórek potrzebnych do udanego przeszczepu i dlatego możemy sprawdzić stosunek masy ciała w każdym konkretnym przypadku zamiast stosować uogólnione podejście ze stałą minimalną wagą podczas rejestracji.

Będziemy teraz sprawdzać w każdym z poszczególnych przypadków, czy liczba komórek macierzystych potencjalnego dawcy jest odpowiednia dla konkretnego biorcy. Wśród biorców czekających na przeszczep są również biorcy "kategorii lekkiej" – na przykład dzieci! – w których przypadku wymagana jest mniejsza liczba komórek macierzystych. Dlatego, dzięki tej zmianie przepisów szersze grono osób będzie mogło zostać dawcami komórek macierzystych, a tym samym będzie można uratować więcej osób chorych!

Informacje podstawowe:

• Stosunek masy ciała potencjalnego dawcy i biorcy jest kluczowym czynnikiem udanego przeszczepu komórek macierzystych; w szczególności, nie powinien spaść poniżej określonej wartości. W następstwie tego, w przyszłości ludzie o niskiej masie ciała nadal mogą być brani pod uwagę jako dawcy, ale tylko dla niektórych pacjentów.

• Ta zmiana przepisów nie będzie dotyczyła wykluczenia z grona dawców z przyczyn medycznych, między innymi z powodu zaburzeń odżywiania.

• Bezpieczeństwo dawcy pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Podczas badań medycznych przed przeszczepem ponownie sprawdzimy, czy spełniono wszystkie niezbędne wymogi zdrowotne do pobrania komórek macierzystych.

Podobne wpisy
Ta strona została zaktualizowana. Prosimy odśwież ją.