O nowotworach krwi

Nowotwory krwi: rodzaje

Nowotwory krwi to różnorodna grupa chorób. Większość z nich można skutecznie leczyć, o ile zostaną zdiagnozowane w wystarczająco wczesnym stadium. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie wykonywać profilaktyczne badania krwi. Jakie są rodzaje nowotworów krwi?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2022

Rak, a nowotwór

Rak i nowotwór to pojęcia, które bardzo często są używane zamiennie. Warto jednak wiedzieć o tym, że stosowanie tego nazewnictwa wymiennie jest nieprawidłowe. Jaka jest definicja nowotworu, a jaka raka? Proces dzielenia się komórek zachodzi przez całe życie organizmu. Stare i obumarłe komórki są zastępowane nowymi. Zdrowe komórki dzielą się w sposób kontrolowany. Nowotwór to nieprawidłowa tkanka, która powstaje w wyniku niekontrolowanego rozrostu komórek. Wynikiem takiego działania jest uszkodzenie narządów – macierzystego oraz sąsiadujących. Nowotwory dzieli się na łagodne i złośliwe. Łagodne to te o powolnym wzroście. Ich przebieg jest często bezobjawowy, a szanse na wyleczenie – duże, ponieważ nie mają charakteru inwazyjnego i nie rozprzestrzeniają się w organizmie. Nowotwory złośliwe cechuje szybki wzrost i możliwość rozprzestrzeniania się do okolicznych, a także oddalonych narządów i węzłów chłonnych. Przebieg tego typu chorób jest zwykle ciężki, a rokowania są niepewne.

Nowotwory łagodne i złośliwe dodatkowo klasyfikuje się ze względu na rodzaj tkanki, z której się wywodzą. Nowotwory złośliwe, które powstały z komórek nabłonka, np. skóry, oskrzeli lub żołądka, są nazywane rakami. Tym samym można pokusić się o stwierdzenie, że każdy rak jest nowotworem złośliwym, ale nie każdy nowotwór złośliwy będzie można nazwać rakiem.

Czy wiesz, że…
ponad 50% wszystkich chorych na nowotwory krwi to osoby powyżej 65 roku życia? Jednak należy podkreślić, że ostre białaczki mogą wystąpić w każdym wieku.

Nowotwory krwi – rodzaje

Nowotwory krwi to nowotwory, które atakują system krwiotwórczy organizmu, a także układ limfatyczny, krew lub szpik kostny. W zależności od miejsca powstania, nowotwory krwi dzieli się na dwie grupy: nowotwory układu krwiotwórczego, które wywodzą się ze szpiku kostnego i nowotwory limfoidalne, które wywodzą się z układu chłonnego.

Nowotwory „szpikowe” układu krwiotwórczego to:

 • ostra białaczka szpikowa,
 • przewlekła białaczka szpikowa,
 • ostra białaczka limfoblastyczna,
 • czerwienica prawdziwa,
 • nadpłytkowość samoistna,
 • pierwotna mielofibroza,
 • mastocytoza i inne.

Do nowotworów limfoidalnych, czyli tzw. chłoniaków, zalicza się:

 • ziarnica złośliwa,
 • szpiczak plazmocytowy,
 • przewlekła białaczka limfocytowa,
 • chłoniak nieziarniczy,
 • amyloidoza.

Jeśli u Pacjenta zachodzi podejrzenie nowotworu krwi, wykonywane są badania morfologii z rozmazem mikroskopowym, badania biochemiczne, badania obrazowe, biopsja szpiku, ewentualnie - pobranie węzła chłonnego w celu badania histopatologicznego oraz inne wysokospecjalistyczne badania.

Przyczyny nowotworów krwi

W wielu przypadkach, znalezienie konkretnej przyczyny rozwoju nowotworu krwi jest niemożliwe. Przyjmuje się, że na pojawienie się tej choroby mają wpływ: niektóre wirusy, promieniowanie jonizujące, środki chemiczne i ciężkie zakażenia. Nie bez znaczenia pozostają przy tym predyspozycje genetyczne – u osób z pewnymi chorobami wrodzonymi, ryzyko rozwoju nowotworu krwi jest znacznie wyższe niż u innych.

Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.
Więcej o nowotworach krwi