Pacjenci i ich bliscy

W centrum dwóch równolegle toczących się działań są dwie istoty ludzkie:
Pacjent i Dawca. Każdy z nich potrzebuje informacji i prowadzenia przez meandry medycznych procedur. Dawca bierze w nich udział świadomie i dobrowolnie. Pacjent nie ma wyboru – dotknięty szokującą diagnozą musi stawić czoła nowym okolicznościom. Dawca chce pomóc, Pacjent dramatycznie tej pomocy potrzebuje.

Chcemy poznawać i rozumieć potrzeby Pacjentów

Działamy w imieniu Dawców, na rzecz każdego Pacjenta, który potrzebuje przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Jako Ośrodek Dawców Szpiku mamy już 25 letnie międzynarodowe doświadczenie. Wiemy, jak prowadzić naszego Dawcę przez wszystkie etapy, począwszy od rejestracji jako potencjalny Dawca, poprzez badania wstępne i oddanie krwiotwórczych komórek macierzystych, skończywszy na regularnym monitorowaniu jego zdrowia po pobraniu.

Będąc nadal przede wszystkim Ośrodkiem Dawców Szpiku chcemy poznawać i rozumieć potrzeby Pacjentów – potrzeby tych, którym dedykujemy organizowane przez DKMS akcje rejestracji potencjalnych Dawców, ale także tych wszystkich, którzy zmagają się z nowotworami krwi. Dlatego spotykamy się z osobami chorymi i pytamy o ich potrzeby. Stworzyliśmy także narzędzie w formie ankiety online.

Chcemy być blisko, dlatego jesteśmy obecni w najważniejszych wydarzeniach inicjowanych przez organizacje pacjenckie.

Uczymy się, dlatego rozmawiamy z lekarzami, uczestniczymy w konferencjach hematoonkologicznych.

Warsztaty edukacyjne dla pacjentów hematologicznych

Potrzebujesz wsparcia lub chcesz poznać doświadczenia innych?

Jeśli jesteś osoba chorą, bądź kimś, kto na co dzień stara się być wsparciem dla chorego, dołącz do grupy pacjenckiej na Facebooku.

Internetowa przestrzeń dla Pacjentów i ich Bliskich, powstała by umożliwić im komunikację i wzajemne wsparcie, ponieważ wiemy, jak wielkim źródłem zrozumienia są oni sami dla siebie.

Zastanawiasz się jak Ty możesz pomóc?

Wiele osób bliskich wśród przyjaciół, rodziny Pacjenta w czasie poszukiwań niespokrewnionego Dawcy nie chce bezczynnie czekać i zwraca się do nas, aby wspólnie zorganizować akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.

Prawdopodobieństwo znalezienia pasującego Dawcy właśnie na akcji dedykowanej temu konkretnemu Pacjentowi jest bardzo małe, niemniej jednak dzięki stale rosnącej liczbie Dni Dawcy i rosnącej bazie potencjalnych Dawców szpiku, szanse każdego chorego czekającego na przeszczepienie znacznie rosną. To właśnie dzięki tym akcjom rejestracyjnym Fundacja DKMS jest dziś jedną z największych baz potencjalnych Dawców szpiku, dając w ten sposób szansę na życie już tysiącom Pacjentów.

Jeśli chcesz przyłączyć się w ten sposób do naszej wspólnej walki przeciwko nowotworom krwi – napisz do nas na dziendawcy@dkms.pl

Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku

Pobierz materiały edukacyjne i uporządkuj wiedzę

 

ŻYWIENIE W HEMATOONKOLOGII-OGÓLNE ZASADY ODŻYWIANIA OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

ŻYWIENIE W HEMATOONKOLOGII-OGÓLNE ZASADY ODŻYWIANIA OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO