Jakie są objawy chłoniaków? Na co zwracać uwagę?

Do postawienia rozpoznania chłoniaka konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego całego zmienionego chorobowo węzła chłonnego lub fragmentu zajętej tkanki. Konieczne jest badanie mikroskopowe, a poza standardową oceną histopatologiczną wykonuje się badania immunofenotypowe w celu dokładniejszej oceny typu/podtypu chłoniaka.

Ponadto w razie podejrzenia/rozpoznania chłoniaka wykonuje się także badania obrazowe określające stopień zaawansowania choroby np. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej (USG), barania radiologiczne (RTG, tomografia komputerowa). Obecnie często w celu określenia zaawansowania choroby oraz monitorowania efektów leczenia wykorzystuje się badanie PET/CT (positron emission tomography) z fluorodeoksyglukozą (FDG).

W momencie rozpoznania choroby z reguły określa się także rokowanie z uwzględnieniem czynników prognostycznych.

Stopień zaawansowania klinicznego chłoniaków jest określany za pomocą tzw. skali Ann Arbor – tabela 2. Często stopnie zaawansowania I i II określa się łącznie jako zaawansowanie ograniczone, zaś stopień II z rozległą masą węzłową (tzw. bulky) oraz stopień III i IV – jako chorobę rozległą.

Obecność objawów ogólnych choroby, czyli gorączki powyżej 38st C przez minimum 2 tygodnie, nocne poty, utrata masy ciała >10% w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy oznacza się literą B, zaś ich nieobecność – literą A.

Stopnie zaawansowania klinicznego chłoniaków wg Ann Arbor przedstawiono w tabeli.

Objawy kliniczne chłoniaków

Objawy kliniczne mogą być bardzo różnorodne. W wielu przypadkach najczęstszym objawem klinicznym jest bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych.

Cechami charakterystycznymi, które powinny wzbudzać niepokój onkologiczny są:

 • Bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych;
 • Średnica węzłów >2 cm;
 • Tendencja do zrastania się w tak zwane pakiety;
 • Niezmieniona skóra pokrywająca patologicznie zmienione węzły chłonne;
 • Może pojawić się samoistne częściowe zmniejszenie rozmiarów węzłów chłonnych, co niekiedy może opóźniać wizytę u lekarza;
 • Ból węzłów chłonnych po spożyciu alkoholu (występuje u części chorych na chłoniaka Hodgkina).

W razie ucisku chorobowo zmienionych węzłów chłonnych na różne struktury, mogą pojawić się takie objawy jak np. duszność, zaczerwienienie i obrzęk twarzy (zespół żyły głównej górnej); wodobrzusze i obrzęki kończyn dolnych (w przypadku powiększonych węzłów w jamie brzusznej). Ponadto, pojawić się mogą:

 • Bóle brzucha;
 • Krwawienia np. z przewodu pokarmowego, z błon śluzowych, z nosa;
 • Żółtaczka;
 • Zmiany skórne;
 • Świąd skóry (u części chorych na chłoniaka Hodgkina);
 • Objawy neurologiczne – np. spowodowane uciskiem nerwów lub obecnością patologicznej masy w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Część pacjentów może doświadczać również objawów ogólnych choroby z grupy tzw. objawów B:

 •  gorączka >38st C;
 •  nocne poty;
 •  utrata masy ciała >10%.

W razie zajęcia szpiku kostnego występują z reguły nieprawidłowe wyniki krwi – w morfologii krwi obwodowej stwierdza się zwiększoną leukocytozę oraz niedokrwistość i małopłytkowość.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia: