O Fundacji DKMS

O Fundacji DKMS

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu blisko 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 300 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez następujące działania:

 • zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;
 • edukacja społeczna w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;
 • współpraca z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;
 • badaniach i wspieraniu badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • badaniu potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;
 • działalności mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • wspieraniu osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);
 • inicjowaniu grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • współpracy oraz wspieraniu innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.

Historia DKMS

DKMS został założony w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Jej rodzina chciała zrobić wszystko, by ją uratować. Jedyną szansą było przeszczepienie szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Niestety w tamtych czasach w Niemczech zarejestrowanych było tylko 3000 niespokrewnionych Dawców. Rodzina Mechtild zmobilizowała wszelkie siły znajomych i przyjaciół, by zdążyć z pomocą. Tak z prywatnej inicjatywy dr Petera Harf’a (męża Mechtild) oraz jej lekarza, dr Gerharda Ehningera, powstał DKMS.

Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiającej ponad 7 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Chcąc zwiększyć szanse na znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie DKMS rozszerza swoją działalność o kolejne centra Dawców w USA (2004), Polsce (2008), Wielkiej Brytanii (2013) i Chile (2018).

W ciągu 25 lat szansę na życie chorym na nowtwory krwi podarowało ponad 69 tysięcy osób z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 18 Dawców DKMS.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji DKMS

SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK

 
 

SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2012 ROK

 
 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z siedzibą w Warszawie 02-386, ul. Altowa 6 lok. 9, informuje o zakończeniu rozliczenia zbiorki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 18/2013 z dnia 11.01.2013 r.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz dobrowolnych datków do stacjonarnych, ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. W 2013 roku ze zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w kwocie 63.110,01 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych i jeden grosz). W/w środki w całości tj. w kwocie brutto 63.110,01 PLN zostały przeznaczone na cele statutowe, określone pozwoleniem nr 18/2013 tj. na cel druk materiałów promocyjnych (plakatów i ulotek) „Dni Dawcy Szpiku”.
Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się pracownicy Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie i okazane serce.

 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 6 lok. 9, informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 13/2012 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbiórkę przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz dobrowolnych datków do stacjonarnych skarbon stacjonarnych ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. W 2012 roku ze zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w kwocie 24.060,80 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). W/w środki zostały przeznaczone w całości na cele określone pozwoleniem nr 13/2012. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie i okazane serce.

SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2009 ROK

 
 
 

Poniżej znaduje się link do rozliczenia finansowego i merytorycznego za rok 2009.

Sponsorzy i Partnerzy

Zaangażowanie firm w działania Fundacji DKMS przynosi nieocenione rezultaty w walce z nowotworami krwi. Finansowe wsparcie jest ważną, ale nie jedyną z możliwości. Daj szansę swoim pracownikom na uratowanie ludzkiego życia.

Praca w DKMS

Warsztaty medyczne zorganizowane przez Fundację DKMS

Realizując misję naszej Fundacji ratujemy chorych na nowotwory krwi. Praca w DKMS pozwala na doświadczanie cudów każdego dnia. Obojętnie czy masz bogaty życiorys zawodowy, czy zbierasz pierwsze doświadczenia sprawdź - może teraz szukamy właśnie Ciebie?

Przyłącz się do walki z nowotworami krwi!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić.

Może to Ty jesteś "bliźniakiem genetycznym" osoby chorej na nowotwór krwi!

Przyłącz się do walki z nowotworami krwi - wesprzyj nas!

Aby aktywnie działać, potrzebujemy Twojej pomocy.