O Fundacji DKMS

O Fundacji DKMS

Naszą misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 436 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez następujące działania:

 • zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;
 • edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;
 • współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;
 • badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;
 • działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);
 • inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.

Historia DKMS

DKMS został założony w 1991 roku z prywatnej inicjatywy w oparciu o historię cierpiącej na białaczkę pacjentki Mechtild Harf. Jej rodzina chciała zrobić wszystko, by ją uratować. Jedyną szansą było przeszczepienie szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Niestety w tamtych czasach w Niemczech zarejestrowanych było tylko 3000 niespokrewnionych Dawców. Rodzina Mechtild zmobilizowała wszelkie siły znajomych i przyjaciół, by zdążyć z pomocą. Tak z prywatnej inicjatywy dr Petera Harf’a (męża Mechtild) oraz jej lekarza, dr Gerharda Ehningera, powstał DKMS.

Dało to początek powstaniu największej bazy danych na świecie, skupiającej ponad 8,6 mln zarejestrowanych potencjalnych Dawców komórek macierzystych . Chcąc zwiększyć szanse na znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie DKMS rozszerza swoją działalność o kolejne centra Dawców w USA (2004), Polsce (2008), Wielkiej Brytanii (2013) i Chile (2018) i Indiach, gdzie współpracujemy z naszym partnerem BMST (2019).

W ciągu 27 lat szansę na życie chorym na nowtwory krwi podarowało ponad 74 tysięcy dawców z baz DKMS. Dziś każdego dnia komórki macierzyste na całym świecie oddaje co najmniej 20 Dawców DKMS.

Jak finansowana jest działalność Fundacji DKMS?

Finansowanie działań Fundacji DKMS opiera się na dwóch filarach: darowiznach od osób indywidualnych i firm, a także zwrotach kosztów organizacji pobrania komórek macierzystych od niespokrewnionych dawców, otrzymywanych z systemu opieki zdrowotnej kraju z którego pochodzi Biorca. Wszystkie środki którymi dysponuje Fundacja są automatycznie reinwestowane w realizację celów statutowych fundacji.

Przy finansowaniu rejestracji nowych potencjalnych Dawców Fundacja DKMS opiera się na darowiznach pieniężnych od darczyńców indywidualnych i firm. Koszt rejestracji jednego potencjalnego Dawcy dla Fundacji DKMS wynosi 180zł i nie jest refundowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ty Też możesz pomóc nam finansować kolejne rejestracje. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie dla chorych na nowotwory krwi!

Dzięki strategii podwójnego finansowania i efektywnemu wydatkowaniu środków, którymi dysponujemy, Fundacja DKMS może działać bez wsparcia funduszy publicznych. Nie mniej jednak, pomimo sprawnego modelu działania wciąż polegamy na wsparciu finansowym darczyńców, pomagajacych w ten sposób powiększać bazę dawców i ratować jeszcze więcej chorych na nowotwory krwi.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji DKMS

SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

SPRAWOZDANIA ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK

 
 
 

SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2012 ROK

 
 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z siedzibą w Warszawie 02-386, ul. Altowa 6 lok. 9, informuje o zakończeniu rozliczenia zbiorki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 18/2013 z dnia 11.01.2013 r.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz dobrowolnych datków do stacjonarnych, ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. W 2013 roku ze zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w kwocie 63.110,01 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć złotych i jeden grosz). W/w środki w całości tj. w kwocie brutto 63.110,01 PLN zostały przeznaczone na cele statutowe, określone pozwoleniem nr 18/2013 tj. na cel druk materiałów promocyjnych (plakatów i ulotek) „Dni Dawcy Szpiku”.
Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się pracownicy Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie i okazane serce.

 

Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 6 lok. 9, informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 13/2012 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbiórkę przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz dobrowolnych datków do stacjonarnych skarbon stacjonarnych ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. W 2012 roku ze zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w kwocie 24.060,80 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). W/w środki zostały przeznaczone w całości na cele określone pozwoleniem nr 13/2012. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie i okazane serce.

SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIA ZA 2009 ROK

 
 
 

Poniżej znaduje się link do rozliczenia finansowego i merytorycznego za rok 2009.

Wspierają nas

Zaangażowanie firm w działania Fundacji DKMS przynosi nieocenione rezultaty w walce z nowotworami krwi. Finansowe wsparcie jest ważną, ale nie jedyną z możliwości. Daj szansę swoim pracownikom na uratowanie ludzkiego życia.

Praca w DKMS

Warsztaty medyczne zorganizowane przez Fundację DKMS

Realizując misję naszej Fundacji ratujemy chorych na nowotwory krwi. Praca w DKMS pozwala na doświadczanie cudów każdego dnia. Obojętnie czy masz bogaty życiorys zawodowy, czy zbierasz pierwsze doświadczenia sprawdź - może teraz szukamy właśnie Ciebie?


Przyłącz się do walki z nowotworami krwi!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić.

Może to Ty jesteś "bliźniakiem genetycznym" osoby chorej na nowotwór krwi!

Przyłącz się do walki z nowotworami krwi - wesprzyj nas!

Aby aktywnie działać, potrzebujemy Twojej pomocy.